Selin&Wik tolkar beteende

Hösten är på ingång och helgutbildningarna börjar falla på plats. Selin & Wik har fått en ny helg (12-13/10) och är redo att testköras igen. Work in progress är ett koncept vi gillar eftersom det ger kursdeltagarna möjlighet att forma utbildningen och lärarna möjlighet att pröva om tanken fungerar i verkligheten. Vi bad kursdeltagarna att beskriva vår första helg som helhet:
“ En underbar plats att hålla kurs på,Ingela och David. Bra initiativ att ge hundägare kunskap om vad hundar säger.Fler sådana kurser behövs!”


“Intressant,ansträngande och väldigt psykiskt knäckande.”

“Jag tyckte det var en rolig och lärorik helg. Duktiga och kunniga lärare.Det var bra att det var så uppstyrt”.

“Mastigt upplägg.Det blev svårt att ta in det sista på söndagen”

“Abstrakt,givande och tänkvärt.”

“Man hann inte med allt.Se och diskutera filmerna mer,annars bra.”

“Det kunde varit lite mer teori. Mer ingående om signaler. Hur man ska ”titta” på hunden. Det kunde varit nån hund mindre och någon hund med ”större” problem.”

Vi ställde även frågan varför kursdeltagarna hade valt att gå utbildningen. Svaren varierade men det fanns vissa gemensamma nämnare:

  1. Mentalitet och hundspråk är spännande.
  2. Viljan att lära sig mer om hund.
  3. Kombinationen av Ingela & David som lärare.
  4. Viljan att förstå sin hund bättre.
  5. Få chansen att se hur hunden agerar i pressade situationer.

Kursdeltagarna fick ge förslag på förbättringar. Deras förslag och våra egna reflektioner har nu lett fram till en ny helgkurs.Vi behåller rubriken Selin & Wik tolkar beteende men den här gången går vi mer på djupet med varje hund. Hundarna vi jobbar med under helgen är inte någon av kursdeltagarnas hundar.Vi kommer att djuploda i individens beteende i olika situationer. Hundarna som vi jobbar med har någon form av bekymmer som ägaren vill förstå.

Vilken strategi har hunden för att lösa sina problem?

Kan man få den att ändra strategi? 

Kan vi få hunden att växla känsloläge utifrån sina strategier?

Vi kommer arbeta längre längre med varje individ och deltagarna får tillsammans formulera frågor vi vill ha svar på utifrån hundens beteende. Vi spänner bågen och drar nytta av vår gemensamma kunskaper och erfarenheter för att kunna tolka och förstå hundens olika känslolägen och ageranden.Du får verktyg i hur man kan beskriva hundars beteende och det är individernas agerande som ger oss underlag för intressanta diskussioner.

Helgen startar med ett teoripass om beteenden och hur vi kan läsa av hundarna.Exempel på arga,rädda,nyfikna och frustrerade hundar från olika testsituationer visas på film och vi diskuterar/analyserar vad vi sett. Vi kommer även ge en viss bakgrundsinformation om helgens första hund som kommer efter lunchpausen.

Eftermiddagen består av praktik med den första hunden samt tolkning och analys av den. Hundägaren får höra gruppens tolkning av hunden samt får en återkoppling efter helgen av oss lärare.

Dag 2 fortsätter med praktik med helgens andra och tredje hund. Vi väver in teori och praktik samt kopplar tillbaka till teoripasset om att läsa av hundar.


Vad kan man förvänta sig av helgen?
Du som kursdeltagare kan förvänta dig en helg som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Tillsammans har vi 45 års erfarenhet av hundar och beteende. Du kan också förvänta dig att få en djupare kunskap om hundars beteende,se hundar agera i olika känslolägen och få möjlighet att diskutera och “nörda” med andra som är intresserade av att tolka beteende hos hund. 

Vem passar utbildningen för?
Vi tror att alla människor har något att tillföra på våra helgkurser. Att sätta ett krav på förkunskaper tillför bara begränsningar. Det är variationen på erfarenhet som gör utbildningen levande. Vill du lära dig mer om hundar och dela med dig av egna erfarenheter i diskussioner kan den här helgen passa dig.

Varför ska man gå vår helgkurs?
För att den ger en annan infallsvinkel på hur man kan tänka på hundars beteende. Vi vill inte kontrollera och hålla tillbaka beteenden när vi jobbar med helgens hundar,tvärtom. Vi vill plocka fram det hunden känner så vi har något att tolka och förstå.

Nästa kursstart:

När: 12-13/10 kl. 9:30-17 

Var: Work for fun-Hundutbildning,Blädinge (7 km söder om Alvesta)

Kostnad: 1595 kr/person

Lärare: Ingela Wik & David Selin

Boka plats

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *