Problemhunden-ur olika vinklar

Problemhunden-ur olika vinklar har legat och puttrat i mina tankar under snart ett år. Nu testar jag en omgång för att se om den motsvarar mina förväntningar och om den ger de verktyg till kursdeltagaren som jag hoppas på. Under 15 år har jag på olika sätt arbetat med och hjälpt/stöttat hundägare som har hundar med någon form av beteendeproblem. Skillnaden i arbetssätt inom branschen som börjar utkristallisera sig på senare år är att metoder tar en stor plats i mediabruset. Man ska på olika sätt förändra hundens beteende för att lösa problemet. Metoder får människor att sluta tänka själva. Vi lägger ansvaret och källkritiken på hyllan och förlitar oss på att metoden,vilken den än må vara, ska lösa problemen. Jag tror att vägen till att förstå våra hundar som vi lägger i kategorin “problemhundar” ska grundas på förståelse,kunskap,interaktion och acceptans. Det kan låta som fina ord men under den första helgen som jag kallar Problemhunden-för alla får deltagarna ett gäng verktyg i hur man kan tänka i mötet med dessa hundar. Helgen riktar sig både till dig som äger en hund med problembeteende och dig som arbetar eller vill arbeta med hundar med problembeteende. Du behöver inte ha några förkunskaper för att delta, bara en vilja att utvecklas tillsammans med andra. Den här helgen ger dig även förkunskaper till att delta i de andra två modulerna/helgerna. Att komma på namn till den här första och grundläggande helgen var svårt. Egentligen handlar det om fördjupad kunskap till att tolka och förstå hundars beteende och agerande i olika situationer,men det blev en lite för lång och invecklad titel på en kurs. Vad kan man säga mer om helgen utom innehållet? Jo, vi lägger ner en del tid på att sätta ord på tankar, fördomar och normer som råder i hundvärlden när det gäller problemhundar. Du kan alltså delta i den här kursen oavsett om arbetar med hund,har en problemhund, vill jobba med problemhundar eller om du vill fördjupa dina kunskaper i ämnet. Exempel på kursinnehåll:

 • Hundspråk
 • Förstå hundens agerande
 • Känslolägen
 • Problemhund eller hundproblem
 • Samhällssyn på problemhundar
 • Farliga raser- finns de?
 • Lärandemiljöer
 • Ovilja eller oförmåga
 • Träning
 • Miljöns påverkan

Problemhunden-för alla kör vi 9-10/5 på Work for fun i Blädinge. 9:30-17 båda dagarna. Vi har 12 platser på den här första,grundläggande, delen. Kostnaden är 995 kr/deltagare.

Nästa delkurs kallar jag Problemhunden- för ägaren. Den här helgen är till för dig som ägare till en hund som har olika grader av bekymmer att fungera med omvärlden. Det kan röra sig om problematik med människor, bilar, andra hundar, ljud,rädslor osv. Det finns ingen mall vad som räknas som ett problem. Upplever du som hundägare att hunden har det trassligt med att förhålla sig till omvärlden så är det du som avgör om den här helgen är något för er. Vi har inga ”Quickfix” men vi utlovar en helg tillsammans med likasinnade som har erfarenhet av vad det innebär att leva med en hund som inte riktigt fungerar. Helgen anpassas till de hundar som deltar. Under de praktiska delarna tas hänsyn till hundarnas förmåga att vara nära andra hundar. Det finns alltid utrymme att vara ifred. Vi kommer varva teori och praktik båda dagarna. Är du osäker eller har frågor om den här helgen, hör av dig så berättar jag mer. Du kommer få ägna större delen av helgen att se på just din hunds styrkor och svagheter, hur du kan hjälpa och stötta din hund men framförallt; stärka din roll som hundägare. Du är din egen expert. Tillsammans med din kunskap om din hund så försöker vi hitta vägar för er att fortsätta jobba framåt. På den här helgen finns det inga observatörsplatser, den är enbart till för hund och ägare. Exempel på helgens innehåll:

 • Skuld, skam och dåligt ledarskap- ett sätt att knäcka en hundägare
 • Acceptans
 • Kartläggning
 • Min hund-mitt ansvar
 • Praktisk träning för att stärka hunden
 • Min hund-vår relation
 • Min hunds välfärd- en resa vi gör tillsammans

Problemhunden-för ägaren kör vi 11-12/7 på Work for fun i Blädinge. 9:30-17 båda dagarna. Vi har 6 platser på den här delen. Kostnaden är 1595 kr/ekipage.

Den sista delen kallar jag för Problemhunden-för yrkesverksamma. Som titeln avslöjar så är den här helgen där vi fokuserar på rollen som yrkesverksam. Även om du inte i dagsläget är yrkesverksam men går i tankarna att utbilda dig så är du välkommen. Vissa delar kan kännas tunga om det inte finns en förförståelse men samtidigt, jag kan inte avgöra vad du kan eller inte och hur du har tillägnat dig erfarenhet och kunskap i ämnet. Hur som helst så djupdyker vi i ämnet. Det finns så himla många metoder och tips som sköljer över oss men hur ska man förhålla sig  till sin roll som problemhundsutredare, eller ska man det? Hur kan man hjälpa utan att styra? När bör man styra för att hjälpa?Hur kan jag hitta vägar för ökad förståelse för hundens situation? Vilka fördomar bär jag med mig som försvårar arbetet? Ja, frågorna är många och ibland omöjliga att svara på. Ni som deltar i den här helgen kommer få ett par frågor att reflektera över inför helgen. Frågorna mailas till er veckan innan kursen startar. Exempel på innehåll under helgen:

 • Hitta förmågor
 • Utreda, tolka och förstå
 • LBH- Lågaffektivt bemötande hund
 • Hjälp till självhjälp- stödjande roll
 • Bygg hundarna- kartläggning
 • Hundens välfärd-ett sätt att förstå problemhunden
 • Problemhunden ur ett socialpsykologiskt perspektiv
 • Relation- en förutsättning för hjälp

Problemhunden-för yrkesverksamma kör vi 5-6/9 på Work for fun i Blädinge. 9:30-17 båda dagarna. Vi har 20 platser på den här delen. Kostnaden är 1295 kr/deltagare.

Sammanfattning:

Problemhunden-ur olika vinklar har olika delar som riktar sig till de som har olika roller i problemhundens värld. Den första helgen kan ses som en helg i fördjupad hundkunskap där fokus ligger på förståelse av beteende och miljöns inverkan på hundens agerande. Alla som vill lära sig mer om hundar och om sig själv kan delta. Den andra helgen är bara till för hundägare som har en problemhund. Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med utgångspunkt av just din individ. Inga observatörsplatser finns på den här helgen.

Den tredje helgen riktar sig till yrkesverksamma och/eller till dig som vill arbeta med problembeteende hos hund. Vi djuplodar i yrkesrollen och hundens agerande samt de tänkbara orsakerna. Utbildningsbevis skrivs till de som deltagit i respektive helg. Känns detta som något som passar dig så är du välkommen med din anmälan via länken. Det finns en rullmeny i webshoppen där du väljer vilken helg du vill delta i. När du bokar plats på någon av helgerna får du i samband med din bekräftelse en faktura på 300 kr. När den är betald är din bokning säkrad. Resterande delen av avgiften faktureras 3 veckor innan kursen startar.

Länk till anmälan

Om det blir som jag har tänkt så kommer helgerna gå in i varandra och tillsammans skapa en förståelse och acceptans för hundar som inte fungerar i människans miljö av olika anledningar.

Hoppas vi ses i maj på första helgen!

/Ingela Wik,  leg. lärare i specialpedagogik och problemhundsutredare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait