Förhållningssätt-ytterligare ett ”fikonord”, eller?

Förhållningssätt, är det ytterligare ett “fikonord” som människor använder men ingen riktigt vet vad det handlar om? Ja, så kan det säkert vara för många men jag gillar begreppet. Det handlar om hur jag förhåller mig till det jag möter i olika sammanhang. Jag skulle vilja sätta det som motsatsord till metoder.

Jag är inget fan av metoder, oavsett vad de kallas eller hur de marknadsförs. Metoder begränsar människor och får dem att sluta tänka. Ibland kan jag uppfattas som lite förvirrad när jag pratar om beteende och träning för en elevgrupp och någon säger:

“ Jaha, menar du BAT-träning?” eller “ Har du höjt kriteriet för belöning då?”

Jag är inte ute efter att kritisera någon specifik metod inom hundträning, jag klumpar ihop fenomenet metoder och vad det gör med människors förmåga att tänka själv. Vilka mekanismer ligger bakom att vi kan tänka oss att köpa ett koncept med hull och hår utan minsta eftertanke på vilka konsekvenser det kan ha för både barn och hundar. Ja, jag gillar inte metoder inom skolvärlden heller. Det handlar om mötet med individer. Den metod som kan förutspå och ta hänsyn till alla parametrar som påverkar mötet, finns inte.

Följande exempel är till för att synliggöra komplexiteten, inte att jämföra barn med hund. Jag är fullt medveten av att hundar har 4 ben och barn bara har 2.

Tänkbara faktorer som påverkar mötet mellan 3 eller flera aktörer i deras roller.

Lärare/tränareElev/hundHundägare/förälder
MänniskosynMänniskosynMänniskosyn
Syn på lärandeSyn på omvärlden och sig själv.Tillit och förtroende för parterna i mötet.
Mående för dagenMående för dagen pgasociala miljönfysiska miljönMående för dagensociala miljönfysiska miljön
Erfarenhet av liknande situationErfarenheter av liknande situationerErfarenhet av liknande situationer
Förtroende för parterna i mötetVilka litar man på?Vilka litar man inte på?Hur påverkas min hund/mitt barn av parterna i mötet
Trygghet i sin rollTrygg eller otrygg i situationen. Vågar jag vara mig själv?Trygg i sin roll som hundägare eller förälder
Relationell förmågaFörmåga att anpassa sig till den rådande sociala kulturen i mötet.Förmågan att anpassa sig till den rådande sociala kulturen i mötet.
Syftet av mötetSyftet med mötetSyftet med mötet
Val av roll i mötetMöjlighet att påverka eller inteMöjlighet att påverka eller inte.
ProfessionalismExpertrollenStödjanderollenLyssnar parterna på mig?Kan parterna se mitt perspektiv?

Tänk er följande två möten och sätt er in i alla faktorer som påverkar mötet och hur de upplever sin situation.

Skolmöte

Föräldrar har tillsammans med sitt barn kallats till möte på skolan där mentorn vill prata om att barnet upplever sig mobbad i skolan.

Hundmöteskurs

Det är första praktiska tillfället på en hundmöteskurs. Det är 3 ekipage på kursen och nu ska de teoretiska kunskaperna som de fick vid kursstarten omsättas i praktiken.

Poängen med tabellen och skolmötet/hundmöteskursen är att få människor att lyfta blicken en smula och se att det finns så mycket som händer i ett möte mellan lärare/hundexperter, hundar/elever och hundägare/föräldrar. Det går inte att förklara enbart med en vetenskap, vi behöver tänka tvärvetenskap men framförallt behöver vi tänka att det inte kan förstås eller behandlas med metoder som enda lösning.

Så min ingång i mötet är oftast som lärare/hundtränare och jag förlitar mig på det lilla ordet förhållningssätt. Det handlar till stor del om att känna till sin egen människosyn. Vad är en människa och vad är människovärde enligt mig.Det är en process som pågår hela livet beroende på vilka utmaningar vi möter och hur vi blir bemötta av människor. Många pratar om etik och att de har en god etik inom hundar och hundträning. Det är lätt att ha en god etik i teorin men den behöver också slipas/skapas/utvecklas genom att utsättas för dilemman. Omöjliga problem som inte kan sluta bra. Dessa dilemman kan vara rent teoretiska men de är viktiga för att utveckla det egna etiska synsättet.

Nästa delen i förhållningssättet är förmågan att lyssna, utan att förändra. Min son har haft en trasslig skolgång av olika anledningar och han har många synpunkter på hur människor han har mött fungerar. Hans analyser är oftast  mitt i prick. Ett av hans citat när han pratar om mötet med lärare som inte lyssnar är ;

Ni får välja vilken färg som helst, bara den är blå”

Problemet enligt honom är inte att lärare han har mött i skolan inte har lyssnat på honom, problemet har varit att de tror att de har lyssnat. Förmågan att lyssna varierar såklart men den går att öva upp. 

Hur ska man kunna nå taket om man inte får kliva upp på pianot?

Att lyssna vad som sägs mellan raderna ger en information om hur hundägaren upplever sin hund, omgivningens tankar om hunden och ibland hur de upplever dig som hundtränare. Beroende på vad som kommer fram i mötet så behöver jag växla mellan expertrollen och stödjarrollen. Oftast har hundägaren anlitat mig som expert på området och har köpt tid för att få råd och träning av sin hund. De har rätt att få lite av båda rollerna. Huvudsaken är att det finns en flexibilitet och förmåga att växla mellan rollerna.

Två individer som möts i samförstånd.

Den sista ingrediensen i förhållningssätts”kakan” är tillit. Vad är tillit för mig och hur ser tilliten till mig själv ut? Vilken tillit vill jag att mina elever/hundar/hundägare/föräldrar ska känna till mig? Jag ger sällan löften och när jag väl gör det så gör jag allt för att verkställa dem. En gång ställde jag frågan till en elev; “Varför litar du på mig?” Jag minns att hon tittade länge på mig innan hon svarade, lite sådär granskande som om hon försökte ta reda på om min fråga var allvarlig eller om jag bara skojade med henne.

“ Mm, det var en enkel fråga. Du svarar alltid ärligt på frågor. Alltså jag menar om du inte kan eller vet så säger du det. Jag vet inte varför du gör så men det gör att jag litar på dig.”

Kan det vara tillit? Att våga visa sig svag i sin yrkesroll. Det är ju inte svaghet att vara ärlig men det kan uppfattas som svaghet. I början av inlägget skrev jag om frågor jag fick av kunder huruvida jag pratade om den eller den metoden. Jag har inget svar på dem. Jag tror inte på metoder, jag tror på det som händer i mötet och utvecklar mitt förhållningssätt för att kunna vara en professionell och inkännande aktör i det mötet. Det får människor att växa och det får hundar att våga ta plats och visa vilka de är. Det är målet för mig, att de ska våga växa och ta plats. Om det innebär att jag framstår som förvirrad eller okunnig som inte kan;

  • vilka kriterier som…..
  • hur jag ska håll kopplet för…..
  • hur belöningen placeras när…..
  • om timingen är rätt….

så får jag bjuda på det. Målet för mig är att hunden ska våga visa vem den är och att ägaren ska acceptera och utvecklas tillsammans med den individen. Jag coachar, ger träningstips, visar gärna med hunden och vet att jag har lyckats när hundägaren lyssnar på mina råd tills interaktionen med hunden säger till dem att frångå rådet och gå på sin egen känsla i stunden. Det är att hjälpa både hund och ägare, att stötta men inte styra.

På uppdrag tillsammans med min matte.

Sammanfattningsvis består förhållningssätt av flera delar som du utvecklar över tid och i förhållande till de du möter. Beroende på hur mötena påverkar dig, omvärderar du delar i ditt förhållningssätt och utvecklas. Faktorer som ingår i ditt förhållningssätt kan vara:

  • Människosyn
  • Förmåga att lyssna
  • Flexibiliteten mellan expertrollen och stödjarrollen
  • Tillit- både till dig själv och till andra

Nu blev det här inlägget en lite filosofisk touch men det är viktigt att lyfta olika delar i sammanhanget  om lärande och hundträning. Det finns inga statiska sanningar utan det mesta handlar om processer och hur de påverkar både människor och hundar i mötet med kulturer, metoder och miljöer.

/Ingela Wik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait