Yrkesutbildning under utveckling

En eftermiddag maj 2019 bestämde vi oss för att göra verklighet av de ostrukturerade tankarna och de lösryckta idéerna, om att det vore kul att testa hundar lite mer “fritt” och utanför ramen för de standardiserade testerna. Tänk om vi skulle ta emot elever och göra en kurs kring att beskriva och tolka hundars beteende utanför den givna ramen. Där och då föddes vår första helgkurs i ämnet. I brist på namn blev det Selin & Wik tolkar beteende. Såhär med facit i hand så kunde vi inte ha valt ett sämre namn. Det enda rätta med namnet på kursen är ju våra efternamn. Det beskrivs och tolkas beteende på våra kurser till höger och vänster, högt och låg och på längden och tvären MEN det häftiga som uppstod var att gruppen stod för tolkningen. Att samlas med olika erfarenheter och kunskaper skapade ett dynamik som är svår att beskriva men som också, under kursens utveckling, har blivit en viktig komponent, ett kännetecken på våra helger. Experimentellt lärande eller kollektivt tänkande är ord som kan förklara delar av metodiken eller konceptet som har växt fram under 2019. 

Under vintern 2020, efter vår 5:e “Selin & Wik”kurs, började tanken på en fördjupning ta form. Tack vare ärliga och konstruktivt kritiska elever så kunde vi ta steget att återigen pröva oss fram, work in progress i sin renaste form. I början av Juli sjösatte vi fördjupningskursen Selin & Wik tolkar INTE beteende… det gör Ni!

Kursen blev inte alls vad vi hade förväntat oss, den blev mer. När vi efter en veckas reflektion, på egen hand, av vad som hände under fördjupningshelgen, träffades och satte ord på våra tankar ,tillsammans, upptäckte vi att en yrkesutbildning håller på att växa fram. En beskrivning av den finner du nedan.

Vi har tänkt att utbildning kommer ha 5 delkurser.Vi håller fast vid vår tanke om work in progress: För dig som vill gå den första omgången och därmed vara med att utveckla utbildningen passa på att anmäla dig. Vi har bokade datum för del 1-3 och preliminära datum för resterande delar, men vi lovar att ni som hoppar på kommer få avsluta utbildningen senast sommaren 2021.

Ingela Wik & David Selin, Alvesta Juli 2020

Problemhundstestare

Mentaltester och beskrivningar av hundars beteende och agerande har funnits inom försvaret, tjänstehundssektorn, inom polisen och i avelsarbetet för att skapa sundare hundar som klarar av ett liv i den mänskliga världen.

I arbetet med att förstå och utreda hundar med olika typer av beteendeproblematik saknas ett liknande redskap, tills nu. 

För att hunden ska kunna ge en bredare bild för oss att tolka och förstå behöver också verktygslådan vara mer flexibel och mer varierad än vad  olika mentaltester kan ge. En bredare bild av hunden kräver också fler tolkningar. Lärande sker i samspel med andra, därför behöver beskrivning, tolkning och analysarbetet ske både enskilt men också i samspel med andra. 

Vårt mål är att kunna ge dig en teoretisk bakgrund, praktisk träning av att möta hundar i affekt och hundar med olika typer av problembeteende, ta stöd i kurslitteratur och utveckla tankar och hypoteser, som tillsammans med dina erfarenheter och övriga kursdeltagare ge en djupare bild och fler alternativ att arbeta vidare med.

Under utbildningens olika delar arbetar vi praktiskt med hundar, diskuterar och problematiserar orsaker och lösningar inom hundens beteenderepertoar. Du kommer under utbildningen få både praktiska och teoretiska kunskaper i att testa problemhundar.

Den sista helgen är det praktisk examination.

Vi har flera tankar på hur vi ska kunna “ta hand” om er som väljer att utbilda er till Problemhundstestare. Vi har tänkt att hitta former och forum för att ni ska kunna praktisera den kunskap som utbildningen ger, genom stöd från oss och samverkan mellan er elever.

Prel har vi tänkt om utbildningen så här:

Del 1: Tolka hundars beteende (fd Selin & Wik tolkar beteende)

15-16/8  och 26/27/9. Plats till denna delkurs bokas vi webbshoppen.

Del 2: Utforma tester för problemhundar- tester för att besvara specifika frågor . 24-25/10  

Del 3: Befintliga tester- i teori och praktik 14-15/11

Del 4:1 Figurera med och mot hundar 20-21/2-2021

Del 4:2 Hantera hundar i affekt och farliga hundar 10-11/4-2021

Del 5: Examination-praktisk prel. 3-4/7-2021

Vi kan inte garantera att hela utbildningen kommer tillbaka, men vi hoppas det.

Utbildningsansvariga: Ingela Wik & David Selin

Pris:  Delkurs 1; 1595 kr. Övriga delkurser 2.300 kr Priset är reducerat pga utbildningen är under uppbyggnad.

Var: Blädinge, 7 km söder om Alvesta

Anmälan: Vill du gå hela utbildningen, anmäler du dig själv till delkurs 1 och de övriga delkurserna via mail till iw.workforfun@gmail.com

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Del 1: Tolka hundars beteende

Tolka hundars beteende är en fristående kurs men också en del i yrkesutbildningen Problemhundstestare. Den är öppen för alla som är intresserade att fördjupa sina kunskaper om hundars beteende i olika situationer. Under 2 dagar får ni som kursdeltagare en introduktion till koncepten kollektivt tänkande och experimentellt lärande  samt en hel del praktisk träning i att läsa hund i olika situationer. Hundarna som vi arbetar med under helgen är utvalda av oss och vi arbetar inte med kursdeltagarnas hundar. 

Beteende och tolkning är ett spännande och stort område. Vi kommer bland annat att prata om:

 • Kategorisering av beteenden och observationstekniker
 • Social stress
 • Rädslor
 • Hantering av olika känslolägen
 • Aggression
 • Hundens förmågor i olika situationer
 • Relation mellan ägare och hund

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Del 2: Utforma tester för problemhundar- testa för att få svar på specifika frågor

Under den här helgen arbetar vi vidare med hur vi kan testa problemhundar för att få svar på en frågeställning. Vi har 3-4 individer vars ägare har formulerat en fråga som vi ska ge ett eller flera svar på. Vi träffar hundarna på lördagen och genomför samma tester som i del 1. Utifrån vad hundarna visar formulerar vi teorier och tolkningar och listar de hypoteser vi tror kan ligga bakom beteendet.

På söndagen återvänder hundarna och uppgiften är nu att ,genom egna tester, bekräfta eller utesluta de hypoteser gruppen anser är mest rimliga.

Kursinnehåll:

 • Beskriva och tolka hundarna utifrån de tester som genomförs
 • Överrepresenterade beteenden
 • Överdrivna beteenden i förhållande till retning
 • Beteenden som inte visas, hur kan de tas med i tolkningen?
 • Ställa hypoteser enskilt och i grupp
 • Verifiera eller utesluta hypoteser genom egen testning
 • Hur återkopplar jag till hundägare med känsla och respekt?
 • Skriftlig inlämningsuppgift

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Del 3: Befintliga tester i teori och praktik

För att kunna utveckla egna tester på hundar, särskilt hundar med problembeteenden så är ett redskap att känna till och förstå syftet och innehållet i de mentaltester som finns. Under den här helgen kommer ni få bekanta er med dessa på olika sätt. Dels genom inläsning av litteratur, dokument och dels genom föreläsningar inom området. Vi kommer att arbeta praktiskt med testning under helgen av elevernas egna hundar.

Kursinnehåll:

 • Historik och teori bakom tester
 • Testning utan social signaler 
 • L-test, MuH ,MT m.m
 • Attachment Theory
 • Pre eller reaktivitetstestet
 • Praktisk testning av egen hund

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Delkurs 4:1 Figuera med och mot hundar

I den här delkursen kommer Anna Lindman vara lärare tillsammans med oss.

Kursinnehåll:

 • Lära sig att göra fel- träna sig att göra som man inte ska göra
 • Figurering med styrning
 • Jobba med hunden först- ex vid visuell överraskning
 • Grundövningar att utgå ifrån. Blyg hund- olika agerande och vad hände med hunden.
 • Antagonistisk figurering
 • Anders Hallgrens “Gamla tanten” och “Joggaren”
 • Patrullstigsträning ; mystik

Delkurs 4:2 Hantera hundar i affekt och farliga hundar -att hantera sina egna känslorKursinnehåll:

 • LBH- Lågaffektivt bemötande-Hund
 • Tänka tillsammans- utveckla figureringen
 • Ta emot/hantera en hund som agerar i  affekt (för att känna känslan av allvar i en situation)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Delkurs 5: Examinationshelg- praktisk

Dags att visa upp dina förmågor som har utvecklats under utbildningens gång. Eleverna kommer gruppvis få en hund tilldelat sig och ska ta hand om dem från “start till mål” enligt modellen “Tänka tillsammans”.

Vi har en tanke om att en extern lärare kommer titta på arbetet under helgen och gruppen ger en samlad bedömning enligt uppställda mål.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kurslitteratur:

Mentalitetsboken Curt Blixt

Hund l Hilmer Johansson

Mentaltest av hund Anders Hallgren

Din hunds beteende i vardag och träning Jan Gyllensten

Hundens språk och tankar Per Jensen

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

One Reply to “Yrkesutbildning under utveckling”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait