Föreläsningar

Välkommen till vår föreläsningssida.

Du kan som privatperson,kennel,företag eller förening boka in oss som föreläsare.Du kan välja från vårt utbud eller önska ett ämne som vi ska föreläsa om.Har du frågor som rör våra föreläsningar, hör av dig till Ingela Wik 076-185 48 07

Under 2019 föreläser jag hos Småland-Ölands kennelklubb i Lenhovda. 

Länk för info och anmälan

Hundars beteende och orsakerna till dem

Hunden lever i människans miljö och har under hundratals år lärt sig/anpassat sig till vår miljö. Vi använder hundar som hjälpmedel till vårt eget syfte ex, polishundar,narkotikahundar,servicehundar av olika slag och pedagoghundar. Hundens beteende är ett spännande ämne som hela tiden behöver uppdateras oavsett om du arbetar professionellt med hund eller har hund som en familjemedlem. Under den här föreläsningen behandlar vi olika vinklar av hundens beteende och orsakerna till dem:

● Rädsla och aggression

● Hundmöten som går fel

● Hundars beteende i testsituationer

● Behov/kompetens

● Lyssna på hunden

● Stress och dess påverkan på beteende

● Beteende och rasskillnader

Vi varvar vetenskaplig grund med beprövad erfarenhet och åhörarna har en självklar delaktighet i diskussionerna som uppstår. Välkommen till 3 timmars nörderi om hundens beteende.

Kostnad: 300 kr/deltagare inkl. fika

Satifisering-ger hunden ett rikare liv

Alla hundar oavsett ras har ett beteendebehov som behöver tillgodoses för att hunden ska må väl. Föreläsningen varvar vetenskap med konkreta tips för både hundägare och de som arbetar med hund på olika sätt. Satifisering kan ske via hundägaren och via miljön och det är individens upplevelse av situationen som avgör om det handlar om satifisering. Hur tillgodoser vi hundens olika predationsbeteenden när vi inte kan ge dem “den äkta varan”? Vad är skillnaden mellan aktivering och satifisering? Hur kan jag som hundägare göra upp en plan för att ge min hund ett rikare liv genom satifisering? Detta är några av de frågor som behandlas under den här 3 timmars föreläsningen.

Kostnad: 300 kr/ deltagare inkl. fika

Hundens välfärd

De allra flesta hundägare har en grundvärdering att deras hund ska vara lycklig. Den här föreläsningen har sin utgångspunkt i hur vi kan öka välfärden hos våra hundar. Vi kan ge dem en ökad välfärd genom att ge dem strategier och resurser att klara av att hantera vardagen. Vi kan ge dem handlingsutrymme och därmed ha starkare motståndskraft mot både fysisk och psykisk ohälsa. Under kvällens 3 timmar berör vi ämnen som:

❖ Utbrändhet hos hund- Tecken på utbrändhet, hur kan jag som hundägare förhindra/förebygga för att hjälpa hunden.

❖ resurser- Vad är det och hur kan jag hjälpa min hund att bredda sin resursbas.

❖ strategier -Ett verktyg som hjälper hunden att klara av svåra situationer.

❖ Aktivering-låt hundens behov styra.

❖ Stress-att ge hunden en pysventil som den själv får styra.

Ingela Wik är legitimerad lärare och driver sedan 2006 Work for fun-Hundutbildning. Hon är utbildad berikningskonsult & problemhundsutredare hos HUNDutbildningsgruppen. Hon har specialiserat sig på individanpassad pedagogik och hundars problembeteenden. Hon handleder instruktörer i pedagogik och tar emot både enskilda ekipage och mindre grupper för konsultation gällande välfärd hos hund samt beteendeproblem som hundägaren söker hjälp för.

BPH-en beskrivning av din hunds beteende

Under kvällen får du lära dig mer om Svenska kennelklubbens beskrivning av hundars beteende och personlighet (BPH). Du kan som åhörare ställa frågor, se filmer från tidigare beskrivningar och ta del av vår erfarenhet från BPH.

❖ Bakgrund och utveckling av BPH

❖ Vilka moment ingår?

❖ Hur går en beskrivning till?

❖ Hur kan jag som hundägare ta del av resultatet?

❖ Hur arbetar testledare,beskrivare och figurant med BPH?

❖ Hur mäter man hundens beteende i testsituationer?

❖ Vad används BPH till?

Utbildare är Ingela Wik, legitimerad lärare och utbildningsansvarig på Work for fun-Hundutbildning. Hon är utbildad beskrivare och testledare sedan 2014 för BPH och Work for fun-Hundutbildning är sedan 2017 en av Svenska kennelklubbens arrangörer för BPH.