Våra kurser & utbildningar

Välkommen till vår sida med aktuella kurser och utbildningar. De är indelade efter  teman för att du lättare ska hitta det du söker.

Baskurser

I vårt basutbud hittar du valpkurser som riktar sig till små tassar och deras människor. Valparna är 10 veckor till 7 månader vid kursstart. Unghundskurserna är riktade till unga tassar som är 9-18 månader vid kursstart. Vardagssamarbete riktar sig till vuxna hundar som är 1 år eller äldre vid kursstart. Baskurserna startar kontinuerligt året runt.

Kroppsmedvetenhet
Relation
Träningsplan
"Läsa hund"
Utforska
Gemenskap
Trygghet
Lek
Interaktion
Previous
Next

Vinter/vår2022

Valpkurs

Unghundskurs

Vardagssamarbete

Sportkurser

Under den här rubriken hittar du kurser som är inriktade mot någon av hundsporterna Hoopers, Agility, Rallylydnad eller Nosework. De är indelade nivåerna 1, 2 och 3. För att delta i nivå 1 behöver du inga förkunskaper. Läs mer om innehållet via länken till respektive kursstart.

Hoopers
Valpagility
Agility
Nosework
Rallylydnad
Previous
Next

Vinter/vår 2022

Nosework

Agility

Rallylydnad

Hoopers

Stödjande kurser

Dessa kurser är indelade i två grenar. Den ena  handlar om  friskvård, Coping och bygga hund. Den är öppen för alla. Den andra delen handlar om förstå hunden utifrån beteende i olika situationer. Det kan vara problembeteenden av olika slag. Att leva med en hund som i mångas ögon har ett annorlunda beteende kan vara otroligt påfrestande för dig som hundägare. Det kan finnas både skuld och skamkänslor kopplade till hundens agerande. I de stödjande kurserna arbetar vi med Copingresurser och Copingstrategier för att bygga en förståelse mellan människa och hund men också för att bygga såväl människan som hunden. Utbudet varierar och förändras över året, både i omfattning och form. Läs mer via länken för respektive kursstart.

Let`s play
Beteende
Acceptans
Testa hundars agerande
Berikning
Previous
Next

Onlineföreläsningar

Här finner du aktuella onlineföreläsningar som vi har. Dessa genomförs via zoom och spelas inte in. Du som deltar får åhörarkopior utskickade efter föreläsningen.

Online och distans

Under den här rubriken hittar du kurser, evenemang och utbildning av olika omfattning och längd, som genomförs helt utan fysiska träffar. Oftast har vi ett kursrum via en sluten Facebook-grupp i kombination med vår digitala lärplattform Work for fun-online. Läs mer via länken till den kurs du är intresserad av för att få detaljerad information hur den är uppbyggd.

Tävlingar och prov

Under den här rubriken finner du aktuella tävlingar och prov. Det kan handla om clearrounds (träningstävlingar) i olika hundsporter,  officiella doftprov i Nosework och Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH.

Privatlektioner & utredning av problembeteenden

Bokning av privatlektioner och enskilda träningar gör du via vår bokningskalender. Där finner du ett brett utbud av tjänster som vi erbjuder. Enskilda träningar, utredning av problembeteende, blodspår som berikning, vallning telefonrådgivning och digital konsultation och handledning. Vi har bokningsbara tider dagtid och kvällstid både på vardagar och helger. Välkommen att utforska den här delen av verksamheten.

Instruktörsutbildningar & fortbildningar

Vi har sedan 2008 utbildat instruktörer och yrkesverksamma inom hundbranschen, både som enskild arrangör och ibland i samarbete med andra. Under den här rubriken hittar du de utbildningar som är aktuella just nu. Läs  mer under respektive länk till den utbildning du är intresserad av.

Previous
Next