Anmälan och bokningsvillkor

Anmälan

Anmälan sker via e-post: marie.int.dogtrainer@telia.com
Anmälan är bindande

Efter anmälan skickas en bekräftelse via e-post till kursdeltagare.

När kursdeltagaren fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten enligt Stycke ”Ångerrätt” nedan att löpa.

Ångerrätt
Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du utan att ange skäl möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om kursen inleds under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen påbörjas under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar fullgjord kurs. Din kursanmälan innebär också att du begär att kursen ska påbörjas under ångerfristen. Det innebär att vi har rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av kursen.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom mail till: marie.int.dogtrainer@telia.com

Betalning

Anmälningsavgift utbildningen ”Lyssna på hunden”: 3.000 kr (för alla utbildningens 8 tillfällen, återbetalas ej vid avbokning efter ångerfristen löpt ut).

Avgift hela utbildningen ”Lyssna på hunden”: är: 15.600 kr. (8 tillfällen inklusive anmälningsavgift).

Enskilda kurstillfällen – ”Lyssna på hunden”: 2.900 kr

Pedagogik & Metodik – 1 delkurs 4 dagar/2 helger: 6.200 kr
(Du som går utbildningen ”Lyssna på hunden” och under utbildningens gång önskar lägga till delkursen ”Pedagogik & Metodik” betalar 4.900 kr)

Om du innan kursstart bokar och betalar utbildningen ”Lyssna på hunden” plus delkursen ”Pedagogik & Metodik” tillsammans erhåller du ytterligare 500 kr rabatt – totalt 20.000 kr.

När du betalar in din anmälningsavgift eller kursavgift betraktas anmälan som definitiv och betalnings- och avbokningsreglerna träder i kraft

Alla priser är inklusive moms

1. När ska jag betala?
Anmälningsavgiften för utbildningen ”Lyssna på hunden” (8 kurstillfällen) ska vara oss tillhanda senast 10 dagar efter anmälan

Resterande belopp ska vara betalt senast 45 dagar innan utbildningens start.

Avgiften för enskilda kurstillfällen ”Lyssna på hunden” samt ”Pedagogik & Metodik” skall betalas i sin helhet inom 10 dagar från anmälan

2. Hur skall jag betala

Anmälningsavgift och kursavgift betalas in via konto eller swish – betalningsuppgifter skickas ut via mail efter anmälan.

Avbokningsregler

Det kostar ingenting att avanmäla sig från en kurs fram till fem (5) veckor innan kursen startar.
Vid avanmälan efter ångerfristens utgång och senare än fem (5) veckor innan kursstart debiteras 25 % av kursavgiften (exkl. anmälningsavgift) fram till en vecka före kursstart.

Om avbokning sker senare än en (1) vecka innan kursstart ska hela kursavgiften betalas.
Vid utebliven närvaro och avbokning är man betalningsskyldig till utbildningen/kurstillfället.

Inställd kurs
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet är för lågt.

Erlagd kursavgift inklusive anmälningsavgiften kommer då att betalas tillbaka.

Vid sjukdom eller andra omständigheter utanför arrangörens kontroll kommer i första hand nytt kurstillfälle att erbjudas.

Information
Förfrågningar om kursen eller villkor besvaras via: marie.int.dogtrainer@telia.com