Anmälan och bokningsvillkor

 

Anmälan

Anmälan sker via e-post: marie.int.dogtrainer@telia.com
Observera att anmälan är bindande för alla de delar som anmälan avser (hela utbildningen  alternativt enstaka delkurser)

Efter anmälan skickas en bekräftelse via e-post till kursdeltagare.

När kursdeltagaren fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten enligt Stycke ”Ångerrätt” nedan att löpa.

Ångerrätt
Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du utan att ange skäl möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).

Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.

Om kursen inleds under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen påbörjas under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar fullgjord kurs. Din kursanmälan innebär också att du begär att kursen ska påbörjas under ångerfristen. Det innebär att vi har rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av kursen.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom mail till: marie.int.dogtrainer@telia.com

Betalning

Avgift hela utbildningen ”Lyssna på hunden”: är: 16.200 kr. (6 tillfällen a`2.700 kr). Betalning sker inför varje delkurs (senast 45 dagar innan delkursens start).

Enskilda kurstillfällen – ”Lyssna på hunden”: 2.800 kr

  1. När ska jag betala?

Avgiften ska vara betalt senast 45 dagar innan delkursens start.

  1. Hur skall jag betala

Kursavgift betalas in via konto eller swish – betalningsuppgifter skickas ut via mail efter anmälan.

Avbokningsregler

Det kostar ingenting att avanmäla sig från en kurs fram till fem (5) veckor innan kursen startar.
Vid avanmälan efter ångerfristens utgång och senare än fem (5) veckor innan kursstart debiteras 25 % av kursavgiften fram till en vecka före kursstart.

Om avbokning sker senare än en (1) vecka innan kursstart ska hela kursavgiften betalas.
Vid utebliven närvaro och avbokning är man betalningsskyldig till utbildningen/kurstillfället.

Inställd kurs
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet är för lågt.

Erlagd kursavgift  kommer då att betalas tillbaka.

Vid sjukdom eller andra omständigheter utanför arrangörens kontroll kommer i första hand nytt kurstillfälle att erbjudas.

Information
Förfrågningar om kursen eller villkor besvaras via: marie.int.dogtrainer@telia.com