Beteende Bemötande Behov

  Den här helgen handlar om förståelse. I många sammanhang och utbildningar ska hundarna lära sig att “hålla ihop”,klara av,bete sig och framförallt prestera. Hunddjuret har en enorm förmåga att anpassa sig vilket är både på gott och ont. Här vänder vi upp och ner på situationen och riktar in strålkastaren på människan istället. Hur ska VI bemöta,hantera och förstå hunden när den agerar ut sina känslor eller beter sig “illa” dvs när hunden inte är i vår kontroll. Under helgen vrider och vänder vi på “sanningar” analyserar filmer på hundar i olika känslolägen utifrån de olika teorier som presenteras. Vi diskuterar fallbeskrivningar och kommer gruppvis fram till olika lösningar på problem. Allt är inte svart eller vitt.Utbildningen bygger på aktivt deltagande för att lyfta fram olika åsikter,tankar och värderingar när det gäller hund. Du behöver inte vara “hundexpert” för att delta i utbildningen.Den riktar sig till aktörer inom hundbranschen såsom instruktörer,utredare,dagispersonal,veterinärer men även hundägare,hundintresserade eller bara kunskapstörstiga människor i allmänhet.

Kursinnehåll:  

 • Hunden som individ
 • Grundpaket av känslor
 • Beteendekategorier
 • Beskrivning av hundbeteende
 • Beteende och hur de kan uttryckas hos olika individer
 • Locket på skapar tryckkokare
 • Resurser och strategier
 • Vad händer när inte strategierna räcker?
 • Bemötande
 • Handlingsutrymme
 • Besvärliga raser/individer
 • Strategier och modeller för att bemöta hundar med problembeteenden.
 • Arbeta med förmågor,krav och förväntningar hos individen
 • Hur kan jag som hundägare visa större förståelse för min hund?
 • Interagera och kommunicera med annorlunda hundar

Lärare: Ingela Wik,legitimerad lärare och problemhundsutredare.

Omfattning: 2 dagar, 16 timmars undervisning

Kostnad: 1.595 kr/ deltagare

Arrangör: kontakta oss för offert