Blodspår

Blodspår som berikning halvdag

Kursbeskrivning: Att lägga blodspår till sin hund är ett sätt att berika hundens jaktlust. Kursen riktar sig till alla raser och inga förkunskaper krävs. Teori varvas med praktik för att få en djupare förståelse samt kunna tillgodose hundens beteendebehov genom blodspår.

  • Du får en introduktion till blodspår som berikning.
  • Du kommer få lägga 2 spår under dagen..
  • Klöv och blod till hunden samt kaffe och smörgås till matte/husse ingår i avgiften.

När: Lördag 28/3 9:30-14:00

Kostnad: 750 kr/ekipage. 400 kr betalas 10 dagar efter bokning. Resterande belopp betalas 3 veckor innan kursstart.

Lärare: Ingela Wik, blodspårsinstruktör och problemhundsutredare.

Boka plats

 

Spåra vidare

Kursbeskrivning:

På dessa träffar får ni möjlighet att utveckla förmågan att lägga realistiska blodspår till era hundar.Vi utmanar och skapar en upplevelse för hunden i spåret.

Förkunskaper: Blodspår som berikning i vår regi eller för HUNDutbildningsgruppens utbildade instruktörer.

Pris: 300 kr/ekipage och tillfälle inkl. klövar och blod

Omfattning: 2 timmar per tillfälle. 

Lärare: Ingela Wik

Kursstart: Söndag 5/1 11-13

Boka plats