Bollvallning som berikning

 

Den här 2 dagars-utbildningen riktar sig till hundar med hög energi och arbetsvilja vilket ofta stämmer in på vallhunden (alla raser är välkomna).Många av dessa hundar har ett stort behov av att få utlopp för sina beteenden och det tar sig ofta i uttryck i att jaga bilar,bollar,joggare eller att gå upp i stress vid många intryck.Vi utgår från vallning av boskap för att förstå och utforma ett alternativ för de hundar som inte har tillgång till boskapsvallning. Vi varvar teori med praktik för att få en ökad förståelse för vallningen som predationsbeteende och hur vi kan ge hunden ett alternativ och/eller komplement för att tillgodose beteendebehovet.

Utbildningen är uppdelad på 2 dagar (10-17) med 8 veckors mellanrum  för att deltagarna ska få tillfälle att träna och befästa kunskaperna som presenteras på utbildningen.

Utbildningens upplägg:

  • Vallningens funktion och bakgrund
  • Stresskontroll-hur kan vi hjälpa hunden att hantera situationen
  • Bollvallningens grunder
  • Bollvallning som berikning

 

Utbildare är Ingela Wik, legitimerad lärare och utbildningsansvarig på Work for fun-Hundutbildning. Hon är utbildad berikningskonsult & problemhundsutredare hos HUNDutbildningsgruppen. Hon har specialiserat sig på individanpassad pedagogik och hundars problembeteenden.

Ingela har under flera år undervisat i bollvallning samt arbetar med fårvallning med sina hundar och håller utbildningar i vallning som predationsbeteende.