Distanskurser

På den här sidan har vi samlat våra olika distanskurser. Det står under respektive kurs vilken målgrupp den riktar sig till. Sidan är under uppbyggnad.

Starta när du vill-utbud

Här finner du en mix av självstudiekurser, kurser med Facebook som kursrum samt kurser med zoom som plattform. Gemensamt för dessa är, som rubriken säger, att du startar kursen när du vill. De är 100% distans utan fysiska träffar, men med feedback och kontakt med lärare om så önskas.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Utreda, tolka och förstå- i arbetet med utmanande tassar

Den här fortbildningen ,som är 100% på distans, riktar sig till dig som arbetar med hundproblem och/eller arbetar med hund i en verksamhet där du möter hundar som, i mötet med miljön och i olika sammanhang, visar problembeteende av olika slag och omfattning. Utbildningen är uppdelad i moduler och innefattar gruppuppgifter, enskilda uppgifter och inlämningar samt ett projektekipage som blir navet i din resa mot ökad förståelse.

Efter avslutad fortbildning har du en verktygslåda att plocka fram i mötet med utmanande tassar i just din verksamhet. Utbildningen formas och anpassas utifrån deltagarna och deras projekthundar.

Exempel på innehåll:

 • Modeller för kartläggning – se hunden ur olika vinklar
 • Allianser med hund och ägare
 • Utredningsarbetets delar i teori och praktik
 • Orsak och samband
 • Hypoteser som verktyg
 • Träningsplaner i teori och praktik
 • Verklighetens utmaningar
 • Projekthund att arbeta praktiskt med inom ramen för utbildningen

Omfattning och upplägg:

 • 27 veckor 
 • 6 digitala lärträffar i realtid på zoom
 • 5 frivilliga bollplanksträffar för handledning och diskussion i realtid på zoom
 • Lärplattform med inspelat material och dokument för utskrift
 • Sluten Facebookgrupp för diskussionsuppgifter och kommunikation
 • Enskild handledning vid behov under utbildningens gång
 • Inlämningsuppgifter och arbete med projektekipage

Var: Digitalt via zoom

Lärare och handledare: Ingela Wik

Kostnad: 4.995 kr

Förkunskaper: Utbildad inom hund. Hundproblemutredare, instruktör, eller motsvarande.

Intresseanmälan görs till iw.workforfun@gmail.com Skriv Utreda, tolka och förstå i ämnesraden.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

@lyssna på hunden-bygg en stark individ

Välkommen till onlinekursen där vi omsätter teori till praktik. Som deltagare utgår du hela tiden från din hund och vad ni som team behöver utveckla under dessa veckor. Vi arbetar med förståelse för hundens beteende i olika situationer. Var finns det otrygghet? Varför agerar hunden som den gör? Hur kan jag hjälpa min hund att bli en tryggare individ? Vi lyfter upp besvärliga situationer till ytan och hittar vägar att arbeta med grundorsaken.

Ja, frågorna är många och vägen fram till svaren kan vara både lång och krokig. Att bygga hund är ALLTID ett långsiktigt arbete.

Under 10 kommer vi ses digitalt via zoom för föreläsningar, diskussioner, bollplankstid och reflektioner av de uppgifter som ni arbetar med praktiskt med era hundar. Ni kommer få modeller att applicera på er verklighet för att komma vidare i arbetet även efter kursen har avslutats. Ni arbetar med era egna hundar men får samtidigt ta del av övriga kursdeltagares resa mot att utveckla relationen tillsammans med hunden.

Vad ingår i kursen:

 • 8 praktiska uppgifter att jobba med under kursen
 • Ett batteri med uppdrag att göra tillsammans med hunden på under och efter kursen
 • Tillgång till material, föreläsningar och texter via lärplattformen
 • Sluten fb-grupp med möjlighet till stöd och feedback på uppgifterna av mentor
 • 6 digitala träffar i realtid

 

Exempel på kursinnehåll:

 • stödja utan att kväva
 • upptäcka världen som ett team
 • dela upplevelser för att bygga relation
 • min hobby din hobby
 • rädd för rädsla eller rädd för något
 • utveckla strategier och bygg resurser.
 • Självkänsla och självförtroende 
 • Känsla och logik som verktyg i arbetet

 

 

Ett exempel är modellen Främja-Förebygga-Åtgärda:

Främja-Förebygga-Åtgärda är lite av ett mantra för de som arbetar med barn och ungdomar inom utbildningssektorn. I Lyssna på hunden använder vi oss av en variant av den modellen i det praktiska arbetet. Under kursens gång kartlägger vi hundarnas liv på flera plan. Vi upptäcker tillsammans styrkor och utmaningar, vi ses inte irl men diskussioner och varje enskild deltagares arbete med sin/sina hundar görs verklig på flera plan. Att bygga trygga tassar är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod, nyfikenhet, kunskap och samverkan. Att få känna tillhörighet är viktigt både för tassar och tår.

Främjande arbete-bygger starka och trygga tassar i olika situationer och sammanhang.

Förebyggande arbete-handlar om att ge hunden flera verktyg i verktygslådan så de kan klara av jobbiga situationer och sammanhang.

Åtgärdande arbete-hur kan jag hjälpa min hund att få tillbaka fast mark under sina tassar i situationer och sammanhang som hunden inte klarar av för stunden.

Lärträffar via zoom: 3 tillfällen a`90 min

Bollplankstid via zoom: 3 tillfällen a`60 min som gruppen bestämmer gemensamt vid kursstart.

Kostnad: 995 kr

Lärare: Ingela Wik leg. lärare i specialpedagogik, problemhundsutredare och utvecklare av ©Lyssna på hunden-bygg en stark individ.

”Känslan tillhör varken individen eller omgivningen , utan uppstår som en produkt av individen och omgivningen i samspel”

                                                                                                       Lazarus & Folkman

Den här kursen har utvecklats under 5 år i tätt samarbete med Speja- min nu 7åriga Bordercollie. Under dessa år har hon berättat och jag har försökt att förstå och lyssna på henne. Det har inte alltid varit lätt. Hon har gett mig gråa hår och hon har säkert känts sig missförstådd många gånger. Vi har testat, misslyckats, lyckats, blivit osams, blivit sams igen men något som har funnits med hela resan är respekt. Under de senaste 3 åren har jag applicerat arbetssättet på problemhundar jag arbetar med och har även en föreläsning i ämnet.

Nu när Speja fyller 7 år bestämde vi oss för att sprida vårt sätt att arbeta i mer än fina ord i en föreläsning. Nu går vi från ord till handling. Tillsammans förmedlar vi arbetet vi har bakom oss och utmaningarna vi har framför oss. @Lyssna på hunden- bygg trygga individer i praktiken är vårt bidrag till omvärlden.

/Ingela & Speja  Blädinge oktober 2020

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Pedagogik

Våra kurser i pedagogik är uppdelade i 3 områden/inriktningar. För att delta i 2 och 3 behöver du ha 1:an eller ha motsvarande kunskaper för att kunna delta och tillgodogöra dig innehållet. Jag som är lärare på dessa utbildningar heter Ingela Wik och har bred erfarenhet inom pedagogiken och yrkesspecifik pedagogik inom hund. Gemensamt för alla pedagogikkurser hos oss är att det ligger inlämningsuppgifter och reflektionsuppgifter enskilt och/eller i grupp inom ramen för kursen. Bryggan mellan teoretisk kunskap och praktisk handling är en viktig pusselbit i kurserna.

Pedagogik 1 -Grundkurs i pedagogik (för instruktörer)

Pedagogik 2– Work for fun KIDS

Pedagogik 3– Möta och bemöta individer i behov av stöd

 

Pedagogik 1- Grundkurs i pedagogik (för instruktörer)

Den här utbildningen, grundkurs i pedagogik riktar sig till instruktörer under utbildning, andra yrkesgrupper som möter hundägare och hundar i sitt yrke, eller redan etablerade instruktörer som vill ha nya infallsvinklar i sin roll som instruktör. Kursen är  uppdelad på 5 träffar a`3 timmar och genomförs på distans via zoom. Deltagarna har tillgång till en sluten Facebookgrupp för att kunna diskutera pedagogiska frågor och kursens inlämningsuppgift mellan träffarna.

Yrkesrollen som instruktör är både utmanande och krävande. Hundvärlden är i ständig förändring och många hundägare anser sig vara experter i hunduppfostran. Tv-program och sociala medier når ut med sina budskap om hur hunden ska tränas.  Kort sagt så är dagens hundägare fullmatade med intryck från olika håll om hundträning när du möter dem i din yrkesroll som instruktör. Yrket handlar om att möta och bemöta människor. Under den här kursen utforskar vi yrkesrollen som pedagog för hundägare. Hur ska man förhålla sig till sina kunder? Hur kan utveckla ett inkluderande arbetssätt och utöka sin kundkrets? Vad innebär perspektiv och förståelse i praktiken? Vi vänder och vrider på begreppen och omsätter vetenskap om lärande till praktiska redskap att ha i din kursverksamhet. Du erhåller ett utbildningsbevis efter kursen är avslutad samt när de individuella inlämningsuppgifterna är inlämnade.

Kursinnehåll:

 • Sekundärpedagogik
 • Den komplexa yrkesrollen
 • Vetenskaplig grund & beprövad erfarenhet
 • Pedagogisk grundsyn
 • Perspektiv och förståelse
 • Få hundägaren att växa
 • Bemötande av hund och ägare
 • Pedagogiska utmaningar
 • Trygga lärmiljöer
 • Specialpedagogik
 • Inkludering-ett sätt att bredda din kundkrets
 • Entreprenörskap
 • Koncept och utbud
 • Lektionsdesign
 • Den etiska kompassen

 

Var: Online via zoom

Lärare: Ingela Wik, legitimerad lärare i specialpedagogik, instruktör och problemhundsutredare.

Kostnad: 2.600 kr.

 

Pedagogik 2- Work for fun KIDS

Work for fun KIDS är en vidareutbildning för dig som redan är instruktör. KIDS är utarbetad att passa dig som vill utbilda barn och ungdomar i mindre eller större grupper. Utbildningen är fördelad på 6 träffar a`3 timmar och genomförs på distans via zoom. Deltagarna har tillgång till en sluten Facebookgrupp för att kunna diskutera pedagogiska frågor och kursens inlämningsuppgifter mellan träffarna. Inför och emellan utbildningsdagarna förbereds och genomförs  inlämningsuppgifter samt inläsning av litteratur. De flesta titlarna i utbildningens litteraturlista finns att låna på biblioteket.

 • Pedagogik och didaktik riktade till barn/ungdomar
 • Yrkesrollen
 • Etik och grundsyn
 • Barn och hund
 • Lärandemiljöer för barn/ungdomar med hund
 • Barn/ungdomar med speciella behov
 • Specialpedagogik och funktionsnedsättningar
 • Lägerverksamhet med barn/ungdomar
 • Kursupplägg med en yngre målgrupp
 • Verksamhet riktade till en yngre målgrupp
 • Ansvar och relationen till vårdnadshavare
 • Projektkurs inom ramen för utbildningen

Var: Online via zoom

Lärare: Ingela Wik legitimerad lärare och specialpedagog

Kostnad: 3.900 kr inkl. moms/deltagare

Förkunskaper: Pedagogik 1

Omfattning: 18 timmars undervisning/lärträffar, inlämningsuppgifter, självstudier ca 20 timmar.

Utbildningsintyg lämnas ut vid genomförd utbildning under förutsättning att alla delarna är genomförda.

Pedagogik 3- möta och bemöta individer i behov av stöd

Den här kursen handlar om förståelse och riktar sig till dig som möter hundar eller människor i utmanande situationer ex, problemhundsutredare, veterinärer, hunddagispersonal osv. Förståelse för individen man har framför sig i lärandesituationer, oavsett om det handlar om hundar med problembeteenden eller människor som är svåra att nå fram till. I många sammanhang och utbildningar ska hundar ( och deras ägare) lära sig att “hålla ihop”, klara av, bete sig och framförallt prestera. Hunddjuret har en enorm förmåga att anpassa sig vilket är både på gott och ont. Här vänder vi upp och ner på situationen och riktar in strålkastaren på bemötande och specialpedagogik. Hur ska VI bemöta ,hantera och förstå individen i olika situationer och sammanhang? Vilka anpassningar behövs och hur ska vi åstadkomma en tillåtande miljö för att lärande ska kunna äga rum? Frågorna är många och ämnet är bitvis tungt och diskussionerna kommer inte alltid att sluta i enighet. Utbildningen är fördelad på 5 träffar a`3 timmar och genomförs på distans via zoom. Deltagarna har tillgång till en sluten Facebookgrupp för att kunna diskutera pedagogiska frågor och kursens inlämningsuppgifter mellan träffarna.

Kursinnehåll:

 • Det reflekterande samtalet
 • Främjande och förebyggande arbete
 • Handledningsmodeller
 • Specialdidaktik
 • Psykologisk pedagogik
 • Hantera och bemöta i kaoslägen
 • Locket på skapar tryckkokare
 • Resurser och strategier
 • Vad händer när inte strategierna räcker?
 • Handlingsutrymme
 • Besvärliga raser/individer
 • Strategier och modeller för att bemöta hundar med problembeteenden.
 • Arbeta med förmågor, krav och förväntningar hos individen
 • Interagera och kommunicera med annorlunda hundar

Var: Online via zoom

Lärare: Ingela Wik legitimerad lärare och specialpedagog

Kostnad: 3.900 kr inkl. moms/deltagare

Förkunskaper: Pedagogik 1

Omfattning: 15 timmars undervisning/lärträffar och inlämningsuppgifter

Utbildningsintyg lämnas ut vid genomförd utbildning under förutsättning att alla delarna är genomförda.