Föreläsningar

Hundars beteende och orsakerna till dem

Hunden lever i människans miljö och har under hundratals år lärt sig/anpassat sig till vår miljö. Vi använder hundar som hjälpmedel till vårt eget syfte ex, polishundar,narkotikahundar,servicehundar av olika slag och pedagoghundar. Hundens beteende är ett spännande ämne som hela tiden behöver uppdateras oavsett om du arbetar professionellt med hund eller har hund som en  familjemedlem. Under den här föreläsningen behandlar vi olika vinklar av hundens beteende och orsakerna till dem:

● Rädsla och aggression

● Hundmöten som går fel

● Hundars beteende i testsituationer

● Behov/kompetens

● Lyssna på hunden

● Stress och dess påverkan på beteende

● Beteende och rasskillnader

Vi varvar vetenskaplig grund med beprövad erfarenhet och åhörarna har en självklar delaktighet i diskussionerna som uppstår. Välkommen till 3 timmars nörderi om hundens beteende.

Längd: 3 timmar

 

__________________________________

Berikning-på längden, bredden och djupet.

Alla hundar oavsett ras har ett beteendebehov som behöver tillgodoses för att hunden ska må väl. Föreläsningen varvar vetenskap med konkreta tips för både hundägare och de som arbetar med hund på olika sätt. Berikning kan ske via hundägaren eller miljön och det är individens upplevelse av situationen som avgör om det handlar om berikning. Några frågeställningar som föreläsningen tar upp är:

 • Hur tillgodoser vi hundens olika predationsbeteenden när vi inte kan ge dem “den äkta varan”?
 • Vad är skillnaden mellan aktivering och berikning?
 • Hur kan jag som hundägare göra upp en plan för att ge min hund ett rikare liv genom berikning?
 • Valfrihet och möjlighet-inte träning
 • Rollfördelning
 • Berikning för olika hundtyper
 • Berikning- en hjälp till självhjälp för individer med problembeteenden.

Längd: 3 timmar

 

_________________________

Hundens välfärd

De allra flesta hundägare har en grundvärdering att deras hund ska vara lycklig. Den här föreläsningen har sin utgångspunkt i hur vi kan öka välfärden hos våra hundar. Vi kan ge dem en ökad välfärd genom att ge dem strategier och resurser att klara av att hantera vardagen. Vi kan ge dem handlingsutrymme och därmed ha starkare motståndskraft mot både fysisk och psykisk ohälsa. Under kvällens 3 timmar berör vi ämnen som:

❖ Utbrändhet hos hund- Tecken på utbrändhet, hur kan jag som hundägare förhindra/förebygga för att hjälpa hunden.

❖ resurser- Vad är det och hur kan jag hjälpa min hund att bredda sin resursbas.

❖ strategier -Ett verktyg som hjälper hunden att klara av svåra situationer.

❖ Aktivering-låt hundens behov styra.

❖ Stress-att ge hunden en pysventil som den själv får styra.

Längd: 3 timmar

__________________________

Våga lyssna på din hund

-ge hunden utrymme att utveckla resurser och strategier att växa som individ.

Den här kvällen handlar om förståelse. I många sammanhang och utbildningar ska hundarna lära sig att “hålla ihop”,klara av,bete sig och framförallt prestera. Hunddjuret har en enorm förmåga att anpassa sig vilket är både på gott och ont.Här vänder vi upp och ner på situationen och riktar in strålkastaren på människan istället. Hur ska VI bemöta,hantera och förstå hunden när den agerar ut sina känslor eller beter sig “illa” dvs när hunden inte är i vår kontroll. Under kvällen får ni en introduktion i bl.a

 • Hunden som individ
 • Grundpaket av känslor
 • Beteende och hur de kan uttryckas hos olika individer
 • Resurser och strategier
 • Bemötande
 • Handlingsutrymme
 • Hur kan jag som hundägare visa större förståelse för min hund?
 • Interagera och kommunicera med annorlunda hundar

Längd: 3 timmar

# Föreläsningen kan ses som en introduktion/smakprov till helgkursen Beteende Bemötande Behov

__________________________________

BPH-en beskrivning av din hunds beteende

Under kvällen får du lära dig mer om Svenska kennelklubbens beskrivning av hundars beteende och personlighet (BPH). Du kan som åhörare ställa frågor, se filmer från tidigare beskrivningar och ta del av vår erfarenhet från BPH.

❖ Bakgrund och utveckling av BPH

❖ Vilka moment ingår?

❖ Hur går en beskrivning till?

❖ Hur kan jag som hundägare ta del av resultatet?

❖ Hur arbetar testledare,beskrivare och figurant med BPH?

❖ Hur mäter man hundens beteende i testsituationer?

❖ Vad används BPH till?

Utbildare är Ingela Wik, legitimerad lärare och utbildningsansvarig på Work for fun-Hundutbildning. Hon är utbildad beskrivare och testledare sedan 2014 för BPH och Work for fun-Hundutbildning är sedan 2017 en av Svenska kennelklubbens arrangörer för BPH.

Längd: 3 timmar

________________________

Utbildare och föreläsare

Ingela Wik är legitimerad och yrkesverksam lärare som sedan 2006 driver Work for fun-Hundutbildning. Hon är utbildad berikningskonsult & problemhundsutredare hos HUNDutbildningsgruppen. Hon har specialiserat sig på individanpassad pedagogik och hundars problembeteenden. Hon handleder instruktörer i pedagogik och tar emot både enskilda ekipage och mindre grupper. Hon har specialiserat sig på tydliggörande pedagogik och hundars problembeteende. Hon har utvecklat förhållningssättet LBH (lågaffektivt bemötande-Hund) genom att belysa en tvärvetenskaplig tanke i vårt sätt att möta människor och hundar.