Hundens liv- en föreläsningsserie

Hundens liv är en föreläsningsserie där vi riktar strålkastaren på olika delar i hundens liv och hur vi som människor kan förhålla oss till dessa. Vi vill med serien belysa vikten av att se företeelser och utveckling ur olika perspektiv för att inte fastna i ett statiskt tänkande, att “såhär är det”. Vi har samlat studier, forskningsrön, beprövad erfarenhet samt vår egen praktiska erfarenhet i mötet med hundar, hundägare och egna hundar som bakgrund till dessa föreläsningar. Den röda tråden i alla delar är hundens utvecklingsfaser och berikning

Föreläsningarna genomförs digitalt via zoom och du som deltar erhåller åhörarkopior som vi skickar till dig via mail efter föreläsningen. Kursdeltagare hos Work for fun deltar kostnadsfritt på föreläsningen som är kopplad till den kurs som ni deltar i. Exempelvis valpkursarna får möjlighet att delta i valputveckling osv.

Kostnad: 300 kr/person och föreläsning

Var: Online via zoom

Länk till anmälan

Valputveckling torsdag 23/9 19-21

 • Valpens tid med tiken
 • Valpens utvecklingsfaser
 • Trygg bas och anknytning
 • Miljöträning
 • Socialisering
 • Valpen som lärande individ
 • Det främjande arbetet- en investering för framtiden

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Unghunden måndag 25/10 19-21

 • Unghundstiden-en identitetssökande period
 • Pubertet-könsmognad
 • Spökåldern
 • Fostran och träning
 • Det förebyggande arbetet-skapa en trygg vuxen hund
 • Omplaceringshunden
 • Vanliga missförstånd

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Den vuxna hunden tisdag 9/11 19-21

 • Flockliv och familjebildning
 • Den psykiska könsmognaden-nu vill jag flytta
 • Kastration-en het potatis
 • Kroppskontroll och kroppsmedvetenhet
 • Välfärd hos hund
 • Relation och vardagsliv

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Den gamla hunden onsdag 8/12 19-21

 • När kroppen börjar åldras
 • Smärta och sjukdom
 • En aktiv ålderdom
 • Komfort
 • Anpassad fysisk aktivitet
 • Sinnenas förändring

I vår gemensamma akademiska ryggsäck hittar ni både beteendevetenskap, specialpedagogik, filosofi och didaktik.Vårt perspektiv på hund färgas av våra erfarenheter av arbete med människor, som beteendevetare och specialpedagog. Vi har en gemensam fascination för den lärande individen, såväl människor som hundar. All kunskap kan inte räknas i akademiska poäng, mötet med verkligheten är en viktig komponent för att skapa tyngd och trovärdighet i det vi pratar om.. Vår gemensamma praktiska ryggsäck innehåller erfarenheter från problemhundsträning, kurser i valp och vardagslydnad, olika hundsporter osv. Utöver detta har Ingela utvecklat kurser och föredrag där lyssna på hunden, känslolägen, coping resurser och copingstrategier har varit en central del. Anna har utvecklat föredrag och kurser i hur vi kan fördjupa relationen med hunden genom att dela upplevelser med hunden. Anna talar gärna om att förhålla sig till hunden med empati, fantasi och förundran.

Varmt välkomna till våra föreläsningar!

//Ingela Wik & Anna Frisk