Instruktörsutbildning bollvallning

Den här utbildningen riktar sig till dig som är instruktör alternativt utbildar dig till instruktör. Utbildningen är 100% distans och pågår mellan 24/3-12/9 2021

Bollvallning riktar sig till hundar med hög energi och arbetsvilja vilket ofta stämmer in på vallhunden. Många av dessa hundar har ett stort behov av att få utlopp för sina beteenden och det tar sig ofta i uttryck i att jaga bilar, bollar, joggare eller att gå upp i stress vid många intryck. Vi utgår från vallning av boskap för att förstå och utforma ett alternativ för de hundar som inte har tillgång till boskapsvallning. Vi varvar teori med praktik för att få en ökad förståelse för vallningen som predationsbeteende och hur vi kan ge hunden ett alternativ och/eller komplement för att tillgodose beteendebehovet. Under utbildningen ska du genomföra en projektkurs och ett fördjupningsarbete. För att erhålla utbildningsbevis krävs aktivt deltagande under utbildningens 5 moduler  samt redovisning av projektkurs, fördjupningsarbete och mindre inlämningsuppgifter.

Innehåll:

 • Vallningens funktion och bakgrund
 • Stress och stresskontroll
 • Bollens funktion för olika hundar
 • Boomerball som redskap
 • Raskunskap
 • Bollvallning för olika hundtyper
 • Vallhundarna och deras olika arbetssätt
 • Metodik och kursupplägg
 • Pedagogik för instruktörer
 • Bollvallningens historik och grunder
 • Bollvallning som pedagogiskt redskap att bygga hundens självkänsla
 • Predationsbeteende och berikning
 • Lärandemiljöer för både ägare och hund
 • Projektkurs i teori och praktik
 • Fördjupningsarbete

Utbildningen är upplagt med obligatoriska lärträffar i zoom (se schema), frivilliga bollplanktider i zoom. Utöver det har du under hela utbildningen tillgång till föreläsningsmaterial, dokument och annat material på vår lärplattform workforfun-online.

Schema och obligatoriska träffar:

 • Modul 1  24/3  19-21
 • Modul 2  20/4  19-21
 • Modul 3  26/5  19-21
 • Modul 4 23/7  19-21
 • Modul 5 25/8  19-21
 • Vecka 36 redovisning och examinering

Kostnad: 3.995 kr

Utbildare är Ingela Wik, legitimerad lärare inom specialpedagogik och utbildningsansvarig på Work for fun-Hundutbildning. Hon är utbildad berikningskonsult & problemhundsutredare hos HUNDutbildningsgruppen. Hon har specialiserat sig på individanpassad pedagogik och hundars problembeteenden. Ingela har under flera år undervisat i bollvallning samt arbetar med fårvallning med sina hundar och håller utbildningar i vallning som predationsbeteende.