Instruktörsutbildning Nosework

Vill du utbilda dig till certifierad Noseworkinstruktör och doftprovsdomare för SNWK? I september 2021 startar vi upp ytterligare en instruktörsutbildning. Nosework är en sport och aktivitet som växer i hundvärlden. Genom att leta efter eukalyptus, lagerblad och lavendel i olika miljöer kan vi stärka hundarnas självförtroende och lära känna hunden på ett djupare plan. Under utbildningen får du både teoretisk och praktisk kunskap kring din kommande yrkesroll som Noseworkinstruktör. Utbildningen har även ett  valbart digitalt block där du som deltagare får verktyg och utbildning i hur du kan hjälpa hundar med problembeteenden genom Nosework. Den delen examineras inte av SNWK.

Efter examen blir du SNWK-certifierad Noseworkinstruktör och doftprovsdomare. Under utbildningen kommer du lära dig att hålla kurser både för nybörjare och fortsättningsgrupper Utbildningen tar bland annat upp:

 • Nose Work, både som aktivering och tävling
 • Både teoretiskt och praktiskt planera och genomföra kurser i Nose Work
 • SNWKs regelverk.
 • Sökhundens arbetssätt
 • Att hantera stressade/rädda/aggressiva hundar i Nose Work
 • Kunna genomföra och bedöma doftprov
 • Nose Work grunderna
 • Sökhundens egenskaper och förutsättningar
 • Inlärning av doft (etikettsättande) olika metoder
 • Hundens luktsinne
 • Miljöutmaning

Omfattning:

Utbildningens omfattning är ca 80 timmars undervisningstid på plats. Utbildningen är fördelad på 10 dagar inklusive en examinationsdag med skriftligt och praktiskt prov.

Kostnad:

Kostnad: 13.000 kr (5 delkurser) Betalning sker inför varje delkurs.

Nosework och problemhunden (digital fristående del): 3.600 kr

Certifiering SNWK: 1.200 kr

Var: Work for fun, Blädinge (7 km söder om Alvesta)

Aktuell utbildning 2022:

Block 1:  26-27/3

Block 2: 23-24/4

Block 3: 14-15/5

Block 4: 2-3/7

Block 5: 20-21/8

Valbart digitalt block: 1/5-1/7 Problemhunden och Nosework

 

Lärare: Ingela Wik, leg. lärare och problemhundsutredare och driver Work for fun-Hundutbildning sedan 2005. Ingela är även certifierad instruktör och doftprovsdomare för SNWK. Hon handleder lärarstudenter och blivande instruktörer både enskilt och i mindre grupper i ämnen som exempelvis pedagogik, metodik samt att beskriva, tolka och förstå hundars beteende. Hon har specialiserat sig på individanpassad pedagogik och hundars problembeteenden. Mycket av hennes tid går till helgutbildningar i Nosework och hundars beteende.

Sista anmälningsdag till utbildningen är 1/3-2022

Boka plats