©Lågaffektivt Bemötande-Hund

Lågaffektivt bemötande är ett begrepp som många kanske har hört via media och då ofta förknippat med skolan och elever med svårigheter. Begreppet har även fått en negativ klang i media och beskrivs som en “metod” som inte fungerar utan till och med förvärrar situationen. Jag har under många år arbetat med sk problemhundar och beteendeutredningar dvs hjälpa hundägare att komma tillrätta med problem som de upplever att hundarna har i olika situationer. Samtidigt är jag också yrkesverksam lärare i grundskolan. Genom åren har yrket blivit mer och mer utmanande och komplext. Det finns säkerligen många orsaker till detta men en av dem är helt klart den omvärld som dagens barn och ungdomar lever i. Fler elever har NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och har på olika sätt svårare än andra att klara av den skolmiljö de möts av varje dag. Det finns många likheter mellan skolbarn och hundar med beteendeproblem,även om det är som att svära i kyrkan. Jag har under en längre tid funderat/letat efter ett sätt att förmedla hur jag arbetar i  mina två yrken och kunna ge både yrkesverksamma och vanliga hundägare verktyg att bemöta hundar med problembeteenden utan att ta bort respekten för individen, men samtidigt ställa rimliga krav och förväntningar på hunden.   Resultatet mynnade ut i: Lågaffektivt Bemötande-Hund (LBH) Det är ingen metod eller steg- för- steg lösning för problemhundar. Det är ett förhållningssätt jag utarbetat för att hjälpa människor att förstå och hjälpa hundar med problembeteenden. Inspiration och vetenskap har jag plockat från naturvetenskapen och samhällsvetenskapen men även beprövad erfarenhet i båda mina yrkesroller.  

/Ingela Wik Legitimerad lärare & problemhundsutredare

Under den här 2 dagarutbildningen får du en introduktion i hur du som instruktör kan implementera förhållningssättet i din verksamhet. Genom diskussioner, föreläsningar och fallbeskrivningar tar vi oss an ämnet som berör och väcker tankar. Kursinnehåll:

 • Bakgrund & bemötande
 • Grundsyn & människosyn
 • Grundläggande förhållningssätt
 • Teorier och förklaringsmodeller
 • Affektreglering och faser
 • Hantera & Utvärdera
 • Förmågor,krav och förväntningar
 • Förändra
 • Förstå perspektiv och upplevelser
 • Kartläggning för förståelse
 • Fallbeskrivningar & dilemmadiskussioner

Lärare: Ingela Wik,legitimerad lärare och problemhundsutredare.

Omfattning: 2 dagar, 16 timmars undervisning

Kostnad: 2.200 kr+ moms/ deltagare

Arrangör: kontakta oss för offert