Let`s play-när leken får en funktion

 

Genom berikning eller satifisering hjälper vi hunden att få utlopp för sina medfödda beteenden. Vad vi kallar det är egentligen ointressant, det är hundens upplevelse av vad den gör som är viktig i sammanhanget. I den här 2-dagars utbildningen får ni en inblick i hur jag med leken som verktyg ,bygger upp hundarnas förmåga att övervinna rädslor. Att våga använda munnen eller snarare att få lov att använda munnen för sin människa är ofta ett tabu inom hundträning med undantag från tjänstehundarna. När vi skapar förutsättningar och visar att alla känslolägen är okej,så är det en otrolig känsla både för hunden och ägaren. På många av mina Let`s play-utbildningar har ägaren vuxit enormt på bara två dagar. Det sker en interaktion mellan ägare-hund som är svår att sätta ord på.Rädda, ivriga, tuffa, reaktiva.busiga och envisa hundar är välkomna att delta med sin människa. Vi varvar teori med praktik och lär av varandra. Det är individerna i gruppen som formar utbildningsdagarna. Dagarna kommer fyllas av diskussioner, praktisk hundträning, fysiskt trötta hundägare och självklart många nya infallsvinklar hur vi kan ge våra hundar ett meningsfullt liv tillsammans med oss,genom att tillåta dem att vara just hundar.

Kursinnehåll:

 • Lek-relation-spelregler
 • När hunden får bli din lärare
 • Förmågan att övervinna rädsla
 • Stresskontroll
 • Jakt och kamplek med föremål
 • Det är okej att använda munnen
 • Bita-hålla fast
 • Motivation-beteende-resultat
 • Lyssna på och interagera med hunden
 • Leken som recept mot psykisk ohälsa
 • Massor med praktisk träning både för tassar och tår

 

Utbildare är Ingela Wik, legitimerad lärare och utbildningsansvarig på Work for fun-Hundutbildning. Hon är utbildad berikningskonsult, Hundägarstödjare & problemhundsutredare hos HUNDutbildningsgruppen. Hon har specialiserat sig på individanpassad pedagogik och hundars problembeteenden.

Ingela har under flera år undervisat i hundens beteendebehov & tydliggörande pedagogik i både teoretiska och praktiska utbildningsformer.