@Lyssna på hunden- bygg trygga individer i praktiken

Välkommen till onlinekursen där vi omsätter teori till praktik. Kursen startar tisdag 16/3. Som deltagare utgår du hela tiden från din hund och vad ni som team behöver utveckla under dessa veckor. Vi arbetar med förståelse för hundens beteende i olika situationer. Var finns det otrygghet? Varför agerar hunden som den gör? Hur kan jag hjälpa min hund att bli en tryggare individ? Vi lyfter upp besvärliga situationer till ytan och hittar vägar att arbeta med grundorsaken.

Ja, frågorna är många och vägen fram till svaren kan vara både lång och krokig. Att bygga hund är ALLTID ett långsiktigt arbete.

Under 10 kommer vi ses digitalt via zoom för föreläsningar, diskussioner, bollplankstid och reflektioner av de uppgifter som ni arbetar med praktiskt med era hundar. Ni kommer få modeller att applicera på er verklighet för att komma vidare i arbetet även efter kursen har avslutats. Ni arbetar med era egna hundar men får samtidigt ta del av övriga kursdeltagares resa mot att utveckla relationen tillsammans med hunden.

Vad ingår i kursen:

 • 8 praktiska uppgifter att jobba med under kursen
 • Ett batteri med uppdrag att göra tillsammans med hunden på under och efter kursen
 • Tillgång till material, föreläsningar och texter via lärplattformen
 • Sluten fb-grupp med möjlighet till stöd och feedback på uppgifterna av mentor
 • 6 digitala träffar i realtid

 

Exempel på kursinnehåll:

 • stödja utan att kväva
 • upptäcka världen som ett team
 • dela upplevelser för att bygga relation
 • min hobby din hobby
 • rädd för rädsla eller rädd för något
 • utveckla strategier och bygg resurser.
 • Självkänsla och självförtroende 
 • Känsla och logik som verktyg i arbetet

 

 

Ett exempel är modellen Främja-Förebygga-Åtgärda:

Främja-Förebygga-Åtgärda är lite av ett mantra för de som arbetar med barn och ungdomar inom utbildningssektorn. I Lyssna på hunden använder vi oss av en variant av den modellen i det praktiska arbetet. Under kursens gång kartlägger vi hundarnas liv på flera plan. Vi upptäcker tillsammans styrkor och utmaningar, vi ses inte irl men diskussioner och varje enskild deltagares arbete med sin/sina hundar görs verklig på flera plan. Att bygga trygga tassar är ett långsiktigt arbete som kräver tålamod, nyfikenhet, kunskap och samverkan. Att få känna tillhörighet är viktigt både för tassar och tår.

Främjande arbete-bygger starka och trygga tassar i olika situationer och sammanhang.

Förebyggande arbete-handlar om att ge hunden flera verktyg i verktygslådan så de kan klara av jobbiga situationer och sammanhang.

Åtgärdande arbete-hur kan jag hjälpa min hund att få tillbaka fast mark under sina tassar i situationer och sammanhang som hunden inte klarar av för stunden.

Aktuell kursstart: 16/3 kl 19-21

Övriga zoomträffar: 28/4, 24/5 Vi ses 19-20;30

Bollplankstid via zoom: 3 tillfällen som gruppen bestämmer gemensamt vid kursstart.

Kostnad: 995 kr

Lärare: Ingela Wik leg. lärare i specialpedagogik, problemhundsutredare och utvecklare av ©Lyssna på hunden-bygg en stark individ.

 

Boka plats

 

”Känslan tillhör varken individen eller omgivningen , utan uppstår som en produkt av individen och omgivningen i samspel”

                                                                                                       Lazarus & Folkman

Den här kursen har utvecklats under 5 år i tätt samarbete med Speja- min nu 7åriga Bordercollie. Under dessa år har hon berättat och jag har försökt att förstå och lyssna på henne. Det har inte alltid varit lätt. Hon har gett mig gråa hår och hon har säkert känts sig missförstådd många gånger. Vi har testat, misslyckats, lyckats, blivit osams, blivit sams igen men något som har funnits med hela resan är respekt. Under de senaste 3 åren har jag applicerat arbetssättet på problemhundar jag arbetar med och har även en föreläsning i ämnet.

Nu när Speja fyller 7 år bestämde vi oss för att sprida vårt sätt att arbeta i mer än fina ord i en föreläsning. Nu går vi från ord till handling. Tillsammans förmedlar vi arbetet vi har bakom oss och utmaningarna vi har framför oss. @Lyssna på hunden- bygg trygga individer i praktiken är vårt bidrag till omvärlden.

/Ingela & Speja  Blädinge oktober 2020