Lyssna på hunden

-förstå din hund och utvecklas som människa

Lyssna på hunden förstå din hund och utvecklas som människa

Lyssna på hunden är en utbildning som riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom ämnet hund och utveckla en förståelse för din hund som individ. Syftet är att du efter genomförd utbildning ska känna trygghet i din förmåga att interagera med  hunden,bli din egen expert.Under 8 delkurser får du både teoretiska och praktiska verktyg hur du och hunden kan utvecklas tillsammans. Genom föreläsningar, praktisk träning,inlämningsuppgifter och gruppdiskussioner lär vi oss mer om hunden som individ,ras och i ett socialt sammanhang. Utbildningen kan ses som en start till att arbeta med hundar och hundägare eller som en investering i relationen med din hund.

Det finns möjlighet att bygga på utbildningen med 2 moduler i pedagogik och metodik och på så sätt räkna den som en instruktörsutbildning. För er som väljer den vägen rekommenderas även att ni kompletterar med Hund 360 hos Hundutbildningsgruppen

Kursens moduler

 • Modul 1-Läsa och förstå hundspråk #
 • Modul 2-Hunden som ras och individ #
 • Modul 3-Relation människa-hund #
 • Modul 4-KASAM #
 • Modul 5-Problemhunden #
 • Modul 6-Hundsyn och förhållningssätt #
 • Modul 7-Vem är min hund? #
 • Modul 8-Mot nya mål

Utbildningen som startar i mars 2020 hålls på Ludoms gård, Mörarp.

_________________________________________________________________________

Modul 1-Läsa  och förstå hundspråk #

Under den här helgen går vi på djupet i hundens beteende. Vi kommer ta upp grundläggande kunskap om hundspråk och signaler, se och tolka filmer samt diskutera gruppens hundar utifrån ämnet. En del praktiska moment med gruppens hundar kan förekomma under delkursen. Ni som går alla delkurser kommer introduceras till det individuella fördjupningsarbetet som ingår i utbildningen. Varje modul hänvisar till kurslitteratur i form av böcker,artiklar och vetenskapliga studier De flesta finns i digital form eller att låna på biblioteket om man inte vill köpa dem.

 • Hundens språk och signaler
 • Beskrivning av beteenden i ett socialt sammanhang
 • Språkutveckling och personlighet
 • Känslolägen kopplade till beteenden
 • Mentalitet och temperament
 • Hundar i testsituationer

____________________________________________________________________________

Modul 2-Hunden som ras och individ #

Under den här helgen siktar vi in oss på raskunskap. Går du utbildningen som en investering i relationen med din hund har du möjlighet att fördjupa dig i din hund som ras och individ. Har du för avsikt att arbeta med hund behöver du lyfta blicken och se både din hund men även gruppens hundar ur ett ras och individperspektiv. Den här delkursen är helt teoretisk.

 • Ras,typ och individ
 • Grundpaket av rastypiska egenskaper som vanligen ingår
 • När individen frångår mallen
 • Arbetsbakgrund
 • Beteendebehov utifrån ras,typ och individ

__________________________________________________________________________

Modul 3-Relation människa-hund #

Det här är helgen som är mest utmanande. Vad är egentligen relation och hur kan vi växa tillsammans med hunden? I hundvärlden finns det många tankar och känslor om hur relationen mellan hunden och människan ska/bör vara, allt från dominans och hierarkitänk till att hunden är en som ett barn. Precis som i alla moduler får du som vill arbeta med hund lyfta blicken en smula och se gruppens hundar. Vi kommer arbeta praktiskt med hundarna under delar av helgen.

 • Vad är relation?
 • Fostran och träning
 • Självförtroende
 • Mod
 • Dressyrmognad
 • Miljöträning
 • Social press
 • Trygghet och acceptans

____________________________________________________________________________

Modul 4-KASAM #

Känsla av sammanhang är en viktig komponent i samspelet med hunden oavsett om du arbetar med hund eller har hunden som sällskap och/eller en träningskompis. Den här helgen handlar om att lyssna för att försöka förstå hunden. Vi kommer arbeta både teoretiskt och praktiskt med att bygga upp hundens självkänsla. Det är okej att känna ,och det är viktigt att bygga upp hunden så den klarar både tuffa situationer men även att ge den en chans att klara av att leva i vår mänskliga värld utan att försaka för mycket av sig själv som individ.

 • Upplev tillsammans
 • Bygg upp hundens resurser och strategier
 • Lek och stresskontroll
 • Spänning,rädsla och mystik
 • Det är okej att använda munnen
 • Kroppsmedvetenhet
 • Alla känslolägen är accepterade

________________________________________________________________________

Modul 5-Problemhunden #

Begreppet problemhund kan diskuteras i oändlighet men här fokuserar vi på när hunden visar med sitt agerande att något är belastande. Vad kan vi göra för att hjälpa dessa hundar och när är det dags att ta hjälp av andra yrkesprofessioner. Vi diskuterar fallstudier och utgår från gruppens erfarenhet av hundar med problembeteenden. Den här delkursen är helt teoretisk.

 • LBH-lågaffektivt bemötande-hund
 • Redskap att förstå hundens agerande
 • Sjukdom
 • Hjälp till självhjälp
 • Hitta förmågor att bygga på
 • Tålamod
 • Utreda,tolka och förstå
 • När ska man ta hjälp från andra professioner?

_________________________________________________________________________

Modul 6-Hundsyn och förhållningssätt #

Här riktar vi in oss både på samhället och omgivningens syn på hund men också hur vårt eget förhållningssätt egentligen ser ut. Vad är viktigt för mig? Hur ser jag på hund både i vardagen men även på träning/tävlingsplanen? För att kunna hjälpa andra eller för att utvecklas i sin relation med hunden behöver man fundera kring dessa frågor. Under helgen arbetar vi även praktiskt med hundarna.

 • Varför har vi hund?
 • Människosyn-hundsyn
 • Ras och individ
 • Hundsporter och tävling
 • Träning-för vem?
 • Hundexperter
 • Metoder

____________________________________________________________________

Modul 7-Vem är min hund? #

Inför den här helgen har ni fått i uppgift att ta reda på vem er hund är. Vi kommer att arbeta praktiskt med en hund i taget och på olika sätt försöka få svar på de teoretiska frågorna ni har ställt. Hur kan vi få fram vissa beteenden hos hundarna? Hur ska vi tolka det vi ser? Vad säger hunden egentligen? Det här är helt klart utbildningens mest spännande modul och det ger också underlag till den sista utbildningshelgen.

 • Plocka fram olika känslolägen hos gruppens hundar
 • Agera tillsammans med hunden för att hjälpa dem att klara av svåra situationer
 • Läsa och tolka beteenden i olika situationer
 • Interagera och jobba med hunden-inte emot
 • Våga lita på din hund

_____________________________________________________________________

Modul 8-Mot nya mål

Utbildningens sista helg. Med största sannolikhet har du utvecklats som hundägare och jag vågar påstå att din hund ser på dig med nya ögon. Att ge sig själv och hunden den här tiden att verkligen reflektera,pröva,ompröva och omvärdera vissa saker kan vara en tuff resa. Målet med utbildningen är inte att alla ska ha samma bild,tvärtom. Tanken är att du ska ha modet och tryggheten av ha din egen bild av hur du vill att livet med hund ska vara. Det finns en enorm press på hundägare idag. Alla är ju experter och har sin syn på hur du ska vara/agera mot din hund. Nu har du fått redskapen att sträcka på dig och känna att du är expert på just din hund och är trygg i er relation. Hunden ska kunna lita på dig men också bygga sina förmågor så den vågar vara trygg i situationer där du inte kan hjälpa den. vi knyter ihop säcken och siktar mot nya mål.

 • Hur har ni utvecklats, som team och som individer.
 • Ompröva för att komma framåt
 • IUP-individuell utvecklingsplan
 • Sikta mot nya mål-Lyssna på hunden!

_________________________________________________________________

När alla uppgifter som är kopplade till Lyssna på hunden är genomförda samt aktivt deltagande i alla delkurser erhåller du ett utbildningsbevis. Där står antal undervisningstimmar och vilka ämnen du har utbildats i.

För dig som vill arbeta med hund och utbilda andra hundägare på grupp eller individnivå, som instruktör, finns möjligheten att bygga på utbildningen med 4 utbildningsdagar i pedagogik och metodik.

______________________________________________________________

Pedagogik och metodik

Under 4 dagar fördelat på 2 helger får ni verktyg och praktik i yrkesrollen som instruktör/kursledare. Vi väver in entreprenörskap och pedagogik med fokus på yrkesrollen att utbilda hundägare. Ni kommer att få lärandeteorier men även uppgifter som bygger på att omsätta teori till praktik. Jag delar med mig av min erfarenhet om pedagog i grundskolan samt utbildare av hundägare och yrkesverksamma. En del fällor och fallgropar kan man undvika men andra kan vara en förutsättning för att bli skicklig i sin yrkesroll. Vi har gruppdiskussioner och uppdrag att omsätta till hundägare som kommer med sina hundar för att få hjälp. Under helgerna kommer ni få möta ekipage som ställer upp som ”försökskaniner” på ert fördjupningsarbete; att skapa en pedagogisk och tydlig lektion för både hund och ägare med syfte att få dem att växa som individer.

 • Pedagogiska utmaningar
 • Didaktik
 • Entreprenörskap
 • Sekundärpedagogik
 • Den komplexa yrkesrollen
 • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Etik i yrkesrollen
 • Koncept och utbud
 • Människosyn
 • Kursupplägg
 • Praktiska lektioner med elever (hund och ägare)

____________________________________________________________________

Utbildningsansvarig: Ingela Wik, Legitimerad lärare och problemhundsutredare.

Ingela arbetar med Work for fun-Hundutbildning och är ansvarig för de utbildningar som arrangeras där. Utöver det har hon uppdrag som att handleda studenter och blivande instruktörer. Ingela är yrkesverksam lärare i grundskolan och studerar specialpedagogik på universitetet.

Ingela har arbetat med hundar och beteende sedan 2005. Här finner du ett axplock av de utbildningar som hon har genomgått.

 • Instruktörsutbildning Hundutbildningsgruppen(2009)

 • Rallylydnadsinstruktör Heart of gold(2012)

 • Instruktörsutbildning Inki Sjösten (2012)

 • Problemhundsutredare Hundutbildningsgruppen (2009)

 • Blodspårsinstruktör Hundutbildningsgruppen (2009)

 • Fördjupad raskunskap Annelie Isaksson (2010)

 • Lärarexamen Linneuniversitetet (2010)

 • BPH-beskrivare SKK (2014)

 • Uppfödarutbildning Hundutbildningsgruppen (2015)

 • Berikningskonsult Hundutbildningsgruppen ( 2016)

 • Certifierad Nose Work instruktör och auktoriserad doftprovsdomare SNWK (2017) Utbildare Hundelska

 • Hunddagis/pensionatutbildning Hundutbildningsgruppen 2018

 • HundÄGARstödjare Hundutbildningsgruppen 2019
 • Specialpedagog Linneuniversitetet (pågående)