Med HUND som yrke-Distansutbildning

Med HUND som yrke är så mycket mer än ”bara” ytterligare en distansutbildning till instruktör/pedagog. Visst är tanken att du ska känna dig redo att hålla kurser och utbildningar för hundägare när du har genomfört alla delar i utbildningen, men jag förväntar mig något mer än så.

Jag förväntar mig att:

 • Du ska ha en pedagogik grund att stå på.
 • Du ska ha förmågan att kritiskt granska de teorier, metoder och ”flugor” som förekommer i branschen.
 • Du ska, under utbildningens gång, reflektera över normer och värderingar som råder i hundvärlden.
 • Du ska vara ett stöd, en ambassadör, för både hund och hundägare.
 • Du ska ha tillägnat dig kunskap, veta var du hittar tillförlitlig information och kunna använda den praktiskt.
 • Du ska ha modet att gå din egen väg.
 • Du ska ha redskapen att reflektera, dra egna slutsatser och förmågan att tänka själv

 

Utbildningen kan bitvis vara krävande. Du behöver ha en egen åsikt. Du behöver formulera både tankar och grundsyner på diverse begrepp under resans gång. Utöver reflektion och diskussion med lärare och föreläsare behöver du ha en vilja att djupdyka i pedagogik, lärande, värderingar och beteende hos hund. Tillsammans gör vi resan, men förändringen och utvecklingen behöver var och en stå för. Sen tillkommer vanligt hederligt pluggande också. Litteratur som ingår i utbildningen finns att låna på bibliotek eller att ladda ner via nätet.

Format:

 • Obligatoriska träffar via Zoom
 • Obligatoriska föreläsningar via Zoom
 • Tillgång till låst elevsida på hemsidan (wordpress)
 • Lärplattformen Google Classroom (du behöver ett Google-konto)
 • Inlämningsuppgifter
 • Fördjupningsarbete
 • Projektarbete i teori och praktik
 • Mentorsstöd under hela utbildningen
 • Sluten Facebook-grupp (om alla deltagare har fb)

____________________________

Modul 1 Yrkesrollen

I den här modulen djupdyker vi i yrkesrollen och hur/vad som påverkar den. Lärande handlar i mångt och mycket om att förstå hur andra människor känner/tänker och fungerar i en lärandesituation. I yrkesrollen ska du kunna få hundägaren att känna sig trygg men samtidigt öppen för att ha egna reflektioner och förslag på lärandet.

 • Lärarrollen och lärande
 • Lärandemiljöer
 • Normer och värderingar
 • Lärandeteorier
 • Kulturer
 • Vem vet bäst?- att använda yrkesrollen som en stödfunktion för ägaren.

Gästföreläsare: Anna Frisk- Beteendevetare, hundägarstödjare och instruktör

_______________________

Modul 2 Eleven

I den här modulen riktar vi strålkastaren till eleven (hundägaren). Hur ska vi kunna möta och bemöta dem professionellt så de känner sig delaktiga? Vi vänder och vrider på begreppen, diskuterar och analyserar vår eget synsätt samt hur vi kan utvecklas för att möta alla hundägare.

 • Funktionsvariationer- tillgänglighet för alla.
 • LBH- Lågaffektivt bemötande-Hund
 • Människosyn-Kunskapssyn-Pedagogisk grundsyn
 • Sekundärpedagogik
 • Barn, ungdomar och vuxna-som elever

____________________________

Modul 3 Hunden som art och individ

Vem är hunden? Hur kan vi förstå en annan art och hur kan vi ge den ett bra liv i vårt samhälle? Det är frågor vi begrundar i modul 3. Att hunden påverkas av den miljö den lever i är ingen nyhet men i vilken omfattning är inte lika självklart.

 • Berikning
 • Beskriva-tolka-bemöta olika beteenden
 • Raser och rasskillnader
 • Hundar med beteendeproblematik
 • Kulturen som förklaringsmodell

___________________________

Modul 4 Hunden som redskap

Människan har använt sig av hundar under lång tid. Vi tar hundens närvaro som en självklarhet. Hur har det sett ut och hur kan vi förstå hunden och människans samexistens ur en sociologiskt perspektiv. Vilka faktorer påverkar och hur kan vi använda dem i yrkesrollen?

 • Hunden ur ett sociologiskt perspektiv
 • I människans tjänst- behov v/s kompetens
 • Hundar i testsituation
 • Samhällets syn på hundar

Gästföreläsare: Christina Klosterberg- Kultursociolog

_____________________________

Modul 5 Metodik & Kursinnehåll

Metodik och kursinnehåll handlar om olika sätt att bygga kursinnehåll som inte är riktade mot tävling. Om du senare vill fördjupa dina kunskaper inom en viss sport kan du gå en riktad utbildning hos en lämplig arrangör. Du får grundförståelse för respektive område och kan använda det som pedagogiskt redskap i din framtida kursverksamhet. Modulen handlar också om företagande, varumärke och att hitta sin kompass i branschen.

 • Vardagslydnadens olika skepnader
 • Rallylydnad som sport eller aktivitet
 • Nosework för tassar och tår
 • Lek som pedagogiskt redskap
 • Kursformat & företagande
 • Du är ditt varumärke

____________________________

Modul 6 Utveckla din yrkesroll

Utbildningens sista modul handlar om att omsätta teorin till praktik. Projektkursen planeras och genomförs samt presenteras för gruppen i en redovisning. Fördjupningsarbetet presenteras för gruppen och efter feedback lämnas en slutlig version in. När alla inlämningsuppgifter är slutförda erhåller du ett utbildningsbevis.

 • Projektkurs
 • Planera-genomföra-analysera-presentera
 • Fördjupningsarbete

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Huvudärare och mentor:

Ingela Wik, Leg lärare, Hundägarstödjare och Problemhundsutredare

Externa föreläsare (presenteras efterhand som de har tillfrågats och tackat ja till uppdraget)

Christina Klosterberg: Kultursociolog

Anna Frisk: Beteendevetare, instruktör och hundägarstödjare

Under de olika modulerna kommer olika professioner att genomföra gästföreläsningar för att ge olika nyanser och bilder av hur arbetet som instruktör/pedagog kan vara.