Med HUND som yrke

Med HUND som yrke är så mycket mer än  ytterligare en utbildning till instruktör/pedagog. Visst är tanken att du ska känna dig redo att hålla kurser och utbildningar för hundägare när du har genomfört alla delar i utbildningen, men min förhoppning är att lärandet går djupare än så.

Under utbildningens gång ses du möjlighet att:

utveckla en pedagogisk grund att stå på.

utveckla förmågan att kritiskt granska de teorier, metoder och ”flugor” som förekommer i branschen.

utveckla förmågan att vara ett stöd, en ambassadör, för både hund och hundägare.

tillägna sig kunskap, veta var du hittar tillförlitlig information och kunna använda den praktiskt.

utveckla förmågor och kunskaper i att utforma kurser för hundar och deras människor

 ha modet att gå din egen väg.

Utbildningen kan bitvis vara krävande. Du behöver ha en egen åsikt. Du behöver formulera både tankar och grundsyner på diverse begrepp under resans gång. Utöver reflektion och diskussion  behöver du ha en vilja att djupdyka i pedagogik, lärande, värderingar och beteende hos hund. Tillsammans gör vi resan, men förändringen och utvecklingen behöver var och en stå för. Sen tillkommer vanligt hederligt pluggande också. Litteratur som ingår i utbildningen finns att låna på bibliotek eller att ladda ner via nätet. Utbildningen har en flexibel studietakt och du kan välja att läsa den under 2 år.

Utbildningen är uppbyggd i ett lärlingsformat och du kan genomföra en stor del på distans. Bryggan mellan teori och praktik ligger som ett raster över alla moduler. Det ska vara begripligt för dig och Varför-frågan är central. Lärande är en process för både hund och människa och via utbildningens upplägg finns utrymmet för olika sätt att lära sig. Att arbeta med hund som yrke handlar i mångt och mycket om förståelse. Förståelse för vad som påverkar hund och hundägares agerande, förståelse för hur olika individer ser på världen och förståelse för hur du kan hjälpa och stödja människor att bli sitt bästa jag. 

Teori: den teoretiska grunden handlar om litteraturläsning, inspelade föreläsningar, fördjupningsarbete, kursplaner, övningsplaner, reflektionsuppgifter, jämförelser mellan olika teorier om hundträning samt att inta ett kritiskt förhållningssätt till effektiva metoder inom lärande riktad till såväl hund som människa.

Praktik: den praktiska delen har som utgångspunkt att bygga förståelse hos dig. Du kommer träna och utvecklas tillsammans med din hund. Ni provar, omprövar och utvecklar övningar, kurser och er relation. Genom  flera projektkurser får du möjligheten att pröva dina ideer på hundägare och deras hundar.

Lärling: den här delen kan liknas vid prao. Du kommer till Work for fun och deltar observatör vid ett antal kurstillfällen. Ditt arbetsmaterial är en observationsmall och efter kurstillfället har vi ett samtal kring dina observationer. Dessa tillfällen kan även genomföras när jag är på externa uppdrag på annan ort. Läraryrket är ett hantverk och tillsammans med en kvalitativ teoretisk grund behövs praktisk träning i “verkligheten”.  Det kommer finnas möjlighet för dig att ha egna kurser hos Work for fun under utbildningen, sk lärlingskurser. Du har då ansvar för kursen från start till mål och jag är med som handledare under planering, genomförande och efterarbete.

Teoretiskt slurprov: I ditt teoretiska slutprov kommer du presentera en kurs. Arbetet innehåller en kurstext till kund, en kursplan med syfte, mål och upplägg. De övningar som ingår i din kurs med mål, syfte och utförande.

Praktiskt slutprov: I ditt praktiska slutprov kommer du vid två tillfällen genomföra 2 delar i din kurs med 4 hundar och deras ägare.

Utbildningsbevis: När alla moduler är genomförda, uppgifter är inlämnade och teoretiskt och praktiskt prov är avklarat erhåller du ett utbildningsbevis.

Datumen är då respektive delkurs öppnas upp och kan påbörjas. Jag har valt att ha max 6 elever i utbildningen åt gången, för att upprätthålla kvaliteten och kunna ge tid för enskild handledning och återkoppling på uppgifter och projektkurser.. Är alla platserna upptagna får du en reservplats med prel datum som du kan starta.

Modul 1 : Läsa hund 1 mars 2022

Modul 2:  Kommunikation och lärande 1 maj 2022

Modul 3:  Hunden som art, individ och vän 1 juli  2022

Modul 4:  Utmanande hundar och inkludering 1 augusti 2022

Modul 5:  Koncept och företagande 1 september 2022

Kostnad: 4000 kr/modul. 

Mentor och utbildningsansvarig

Ingela Wik, Magisterexamen i specialpedagogik, leg. lärare, Hundägarstödjare och Problemhundsutredare. Sedan 2005 har jag arbetat med hund och utbildat hundägare och blivande instruktörer. Läs mer om mina utbildningar och erfarenheter HÄR.