Nosework & problemhunden

Nosework & problemhunden är en påbyggnadsutbildning för instruktörer, hundpsykologer och andra yrkesverksamma inom hundbranschen. Du behöver ha en förkunskap kring Nosework eller specialsök för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Saknar du formell instruktörsutbildning men har en reell erfarenhet, kontakta oss om du vill gå utbildningen så har vi en diskussion. Aktuell utbildningsstart finner du längst ner på sidan (mobil) eller till höger på sidan om du har en PC/Mac

Form & omfattning

Nosework & problemhunden är en distansutbildning utan fysiska träffar. Vi har Facebook, Zoom och Work for fun online-lärplattform som forum och kommunikationsvägar. För att kunna delta behöver du ha tillgång till stabil uppkoppling.

Obligatoriska träffar: Under 3 månader har vi 5 obligatoriska träffar  a`90 min via zoom. Träffarna är förutom ett lärandetillfälle en viktig del där ni som deltagare får möjlighet att diskutera frågor i realtid samt ta del av föreläsningar, filmer och djupdyka i hundens beteende.

Bollplankstid: Under utbildningens gång finns det även bollplankstid. 6 tillfällen a`60 min finns möjligheten att ses via Zoom och bolla funderingar med läraren och varandra. Om du har missat en obligatorisk träff av olika anledningar har du här chansen att ta igen den tiden. Bollplankstid är ett uppskattad inslag och ger ett extra stöd i lärandet för de som vill.

Projekthund och uppgifter: En del i utbildningen är att genom 2 projekthundar och att omsätta teorier i praktik. Om din grundutbildning inte innefattar problemhundsutredningar eller liknande har du möjlighet att ha extra tid med mig som mentor gentemot hundägaren om så önskas.

Litteratur och utbildningsbevis: Under utbildningens gång kommer litteratur i form av böcker, rapporter och texter att vara ett naturligt inslag. Du kommer också att själv producera en del texter under din utbildning. När alla uppgifter är inlämnade och utbildningen är avslutad kommer du erhålla ett utbildningsbevis.

Kurslitteratur:

Inside of a dog- Alexandra Horowitz

Our dogs, ourselves- Alexandra Horowitz

Innehåll

Under 3 månader kommer vi djupdyka i hundars beteende och hur man genom Nosework och/eller specialsök kan bygga hundens självkänsla och självförtroende. Vi kommer presentera en rad modeller som kan hjälpa dessa hundar och ge hundägaren redskap att, genom Nosework, hjälpa sin hund att klara av vardagen. Vi kommer att vända och vrida på normer, värderingar och titta på situationer ur olika vinklar. Exempel på innehåll är:

 • Aggression rädsla och stress
 • Problembeteende och orsakssamband
 • Kartläggning och hypoteser
 • Kartläggning av förmågor, styrkor och begränsningar
 • Tolka och förstå känslolägen
 • Affektreglering
 • Nosework som strategi för hunden
 • Nosework för att skapa spänning och mystik
 • Bygga självkänsla & självförtroende genom Nosework
 • Nosework för rescue-hundar
 • Normer och värderingar
 • Projekthundar i teori och praktik

Mentor & utbildningsansvarig:

Ingela Wik, leg. lärare i specialpedagogik och problemhundsutredare (hundpsykolog) samt driver Work for fun-Hundutbildning sedan 2005. Ingela är även certifierad instruktör och doftprovsdomare för SNWK. Hon handleder lärarstudenter och blivande instruktörer både enskilt och i mindre grupper i ämnen som exempelvis pedagogik, metodik samt att beskriva, tolka och förstå hundars beteende. Hon har specialiserat sig på individanpassad pedagogik och hundars problembeteenden. Mycket av hennes tid går till helgutbildningar i Nosework och hundars beteende.