Nosework & problemhunden

100% distans
Fortbildning för instruktörer & hundpsykologer
I mötet med hundägaren
Den stödjande rollen, Handledning och Coaching
Träningsplaner
Projekthundar, litteraturdiskussioner, skriftliga och muntliga uppgifter
Coping
Resurser, känslostormar och strategier
Lärande sker i samspel med andra
20 timmar lärarledd undervisning, inspelat material, digital lärplattform och Facebookgrupp som kursforum
Utbildningsstart 1/2-2022
Previous
Next

Nosework har hela tiden varit ett verktyg för mig när jag arbetar med hundar som har utvecklat problembeteenden av olika anledningar. I den här utbildningen får du ta del av dessa. Under resans får du både teoretisk och praktisk kunskap kring beteende, problemlösning, bemötande och Nosework som verktyg för att bygga hundarnas självförtroende och självkänsla. 

Utbildningen är helt på distans och pågår mellan 1/2-1/9 och vi har zoom och Facebook som digitalt klassrum. Inlämningsuppgifter, litteraturdiskussioner, projekthund samt deltagande i diskussioner på kursens digitala träffar är obligatoriska för att få ett kursintyg. Utbildningen kan ses som en vidareutbildning för dig som redan är Nosework-instruktör, instruktör och/eller hundpsykolog. Vill du gå utbildningen trots att du inte har någon yrkesutbildning, kontakta oss för en diskussion.

Exempel på kursinnehåll:

 • Rädsla stress och aggression
 • Att möta och bemöta hundar med problembeteende
 • Nosework som verktyg att hjälpa och bygga problemhundar
 • Främja och förebygga genom Nosework
 • Miljön som utmaning
 • Beteende och raskunskap
 • I mötet med hundägaren
 • Den stödjande rollen
 • Handledning och coachning
 • Copingresurser och strategier
 • Träningsplaner
 • Känslostormar i söken
 • Spänning och mystik som redskap

Kurslitteratur

Kurslitteratur till utbildningen är Alexandra Horowitz Inside of a dog. Ni kommer att få läsanvisningar och diskussionsunderlag till de avsnitt i boken vi behandlar.

Omfattning: 1/2-1/9-2022. 6 obligatoriska  digitala kursträffar  kl. 19-21 via zoom följande datum: 1/2, 1/3, 4/4, 1/6, 10/8, 30/8 + 5 valfria bollplankstider där du har möjlighet att diskutera projekthundar, tankar kring kursmaterialet osv.

Kostnad: 3.600 kr

Lärare: Ingela Wik, leg. lärare, specialpedagog och problemhundsutredare (hundpsykolog) och driver Work for fun-Hundutbildning sedan 2005. Ingela är även certifierad instruktör och doftprovsdomare för SNWK. Hon handleder lärarstudenter och blivande instruktörer både enskilt och i mindre grupper i ämnen som exempelvis pedagogik,metodik samt att beskriva,tolka och förstå hundars beteende. Hon har specialiserat sig på individanpassad pedagogik och hundars problembeteenden. Mycket av hennes tid går till helgutbildningar i Nosework och hundars beteende.