Online

Work for fun online

Här hittar du  kurser, utbildningar och föreläsningar där du som kund bestämmer startdatum. Här hittar du en översikt med kortare beskrivning av utbudet. Vi använder plattformen Thinkific till våra onlinekurser och så när du vill läsa mer om en kurs eller köpa den kommer du omdirigeras till Thinkific. Plattformen godkänner konto eller kreditkort som betalning och den görs i samband med köpet. Skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att använda kort som betalningsmetod, kontakta oss för andra betalningsmetoder. Det kommer ta något längre tid innan du får tillgång till kursen du köper eftersom vi behöver lägga till dig manuellt, vilket görs när avgiften är betald.

Hur länge har jag tillgång till materialet?

Det är lite olika beroende på vilken kurs/föreläsning du köper. Det står i kursbeskrivningen hur länge du har tillgång till kursen.

Kan jag ladda ner material till min dator?

Ja, men inte allt. Till varje kurs/föreläsning finns nedladdningsbart material. Det som inte är nedladdningsbart är inspelningar och filmer.

Hur kan jag använda det jag laddar ner?

Det du kan ladda ner får du använda för eget bruk. Det är inte tillåtet att kopiera materialet för kommersiella syften och/eller använda i liknande kurser. I de utbildningar som är riktade till yrkesverksamma finns material som är fritt att använda. Dessa är tydligt utmärkta i kursen.

Hur fungerar Thinkific?

Det är en plattform som är utformad för onlinekurser. Våra kunder upplever den som användarvänlig. När du köpt någon kurs och betalat den kommer få en bekräftelse samt en länk där du loggar in och skapar ett konto. Kursen du köpt ligger sedan på ditt konto under den tid som du har tillgång till den. Har du köpt flera kurser ligger alla där under Mina kurser.

Kan jag kommunicera med kursens lärare trots att materialet är inspelat?

Absolut. Det finns olika kontaktvägar att använda. De som köper våra onlinekurser har alltid möjlighet att få kontakt för att diskutera innehållet eller ställa frågor som dyker upp under kursens gång.

Vad baseras innehållet i kurserna på?

Innehållet i utbudet på Work for fun online baseras på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och alla möten med hundar och människor i såväl standardiserade mentaltester, som kurser, lektioner, utredningar och andra möten med hundar och deras ägare jag har i bagaget. Tolkningen av litteraturen är min egen och formen för kurserna likaså. Det finns litteraturlista och/eller lista av länkar i varje kurs.

// Ingela Wik

 

Föreläsningar

60 min Hundsnack

I den här föreläsningsserien berör jag  olika ämnen inom hund på 60 min. 

 • Min hobby/Hundens hobby
 • Hundmöten
 • Valptiden
 • Älskade unghund

Omfattning: 60 min/föreläsning

Tillgång: 20 dagar från köpdagen.

Kostnad: 149 kr/föreläsning

Föreläsare: Ingela Wik

Kurser och längre utbildningar

Lyssna på hunden- bygg trygga tassar i praktiken.

I den här onlinekursen  omsätter vi teori till praktik. Som deltagare utgår du hela tiden från din hund och vad ni som team behöver utveckla under dessa veckor. Vi arbetar med förståelse för hundens beteende i olika situationer. Var finns det otrygghet? Varför agerar hunden som den gör? Hur kan jag hjälpa min hund att bli en tryggare individ? Vi lyfter upp besvärliga situationer till ytan och hittar vägar att arbeta med grundorsaken. Ja, frågorna är många och vägen fram till svaren kan vara både lång och krokig. Att bygga trygga tassar är ALLTID ett långsiktigt arbete.

Omfattning:

 • 8 praktiska uppgifter att jobba med under kursen.
 • Ett batteri med uppdrag att göra tillsammans. med hunden på under och efter kursen.
 • Tillgång till material, föreläsningar och texter via Thinkific.

Tillgång: 4 månader från köpdagen.

Kostnad: 595 kr

Lärare: Ingela Wik

Utbud för yrkesverksamma

Utreda, tolka och förstå- i arbetet med utmanande tassar

Den här fortbildningen ,som är 100% på distans, riktar sig till dig som arbetar med hundproblem och/eller arbetar med hund i en verksamhet där du möter hundar som, i mötet med miljön och i olika sammanhang, visar problembeteende av olika slag och omfattning. Utbildningen är uppdelad i moduler och innefattar enskilda uppgifter och inlämningar samt ett projektekipage som blir navet i din resa mot ökad förståelse.

Efter avslutad fortbildning har du en verktygslåda att plocka fram i mötet med utmanande tassar i just din verksamhet. 

Exempel på innehåll:

 • Modeller för kartläggning – se hunden ur olika vinklar
 • Allianser med hund och ägare
 • Utredningsarbetets delar i teori och praktik
 • Orsak och samband
 • Hypoteser som verktyg
 • Träningsplaner i teori och praktik
 • Verklighetens utmaningar
 • Projekthund att arbeta praktiskt med inom ramen för utbildningen

Omfattning:

 • 2 handledande samtal a`45 min via zoom eller telefon
 • xx timmar inspelat material och dokument att ladda ner via Thinkific
 • Enskild handledning vid behov under utbildningens gång
 • Inlämningsuppgifter och arbete med projektekipage
 • Redovisning av projektekipage i realtid via zoom/teams enligt överenskommelse

Tillgång: 8 månader från köpdagen

Kostnad: 2.600 kr

Lärare och handledare: Ingela Wik