Pedagogik

Våra kurser i pedagogik är uppdelade i 3 områden/inriktningar. För att delta i 2 och 3 behöver du ha 1:an eller ha motsvarande kunskaper för att kunna delta och tillgodogöra dig innehållet. Jag som är lärare på dessa utbildningar heter Ingela Wik och har bred erfarenhet inom pedagogiken och yrkesspecifik pedagogik inom hund. Gemensamt för alla pedagogikkurser hos oss är att det ligger inlämningsuppgifter och reflektionsuppgifter enskilt och/eller i grupp inom ramen för kursen. Bryggan mellan teoretisk kunskap och praktisk handling är en viktig pusselbit i kurserna.

Pedagogik 1 -Grundkurs i pedagogik (för instruktörer) Kursstart 11/8

Pedagogik 2– Work for fun KIDS Kursstart 30/9

Pedagogik 3– Möta och bemöta individer i behov av stöd Kursstart 26/1-2022

Anmälan till samtliga kurser i pedagogik görs i formuläret längst ner på sidan. Inom en vecka från att anmälan är gjord mailas en bekräftelse ut med praktisk information samt faktura för kursen. Avgiften ska vara oss tillhanda 14 dagar innan utbildningen startar.

Pedagogik 1- Grundkurs i pedagogik (för instruktörer)

Den här utbildningen, grundkurs i pedagogik riktar sig till instruktörer under utbildning, andra yrkesgrupper som möter hundägare och hundar i sitt yrke, eller redan etablerade instruktörer som vill ha nya infallsvinklar i sin roll som instruktör. Kursen är  uppdelad på 5 träffar a`3 timmar och genomförs på distans via zoom. Deltagarna har tillgång till en sluten Facebookgrupp för att kunna diskutera pedagogiska frågor och kursens inlämningsuppgift mellan träffarna.

Yrkesrollen som instruktör är både utmanande och krävande. Hundvärlden är i ständig förändring och många hundägare anser sig vara experter i hunduppfostran. Tv-program och sociala medier når ut med sina budskap om hur hunden ska tränas.  Kort sagt så är dagens hundägare fullmatade med intryck från olika håll om hundträning när du möter dem i din yrkesroll som instruktör. Yrket handlar om att möta och bemöta människor. Under den här kursen utforskar vi yrkesrollen som pedagog för hundägare. Hur ska man förhålla sig till sina kunder? Hur kan utveckla ett inkluderande arbetssätt och utöka sin kundkrets? Vad innebär perspektiv och förståelse i praktiken? Vi vänder och vrider på begreppen och omsätter vetenskap om lärande till praktiska redskap att ha i din kursverksamhet. Du erhåller ett utbildningsbevis efter kursen är avslutad samt när de individuella inlämningsuppgifterna är inlämnade.

Kursinnehåll:

 • Sekundärpedagogik
 • Den komplexa yrkesrollen
 • Vetenskaplig grund & beprövad erfarenhet
 • Pedagogisk grundsyn
 • Perspektiv och förståelse
 • Få hundägaren att växa
 • Bemötande av hund och ägare
 • Pedagogiska utmaningar
 • Trygga lärmiljöer
 • Specialpedagogik
 • Inkludering-ett sätt att bredda din kundkrets
 • Entreprenörskap
 • Koncept och utbud
 • Lektionsdesign
 • Den etiska kompassen

Aktuell kurs: 11/8, 24/8, 2/9, 13/9,29/9  kl. 18-21

Var: Online via zoom

Lärare: Ingela Wik, legitimerad lärare i specialpedagogik, instruktör och problemhundsutredare.

Kostnad: 2.600 kr.

 

Pedagogik 2- Work for fun KIDS

Work for fun KIDS är en vidareutbildning för dig som redan är instruktör. KIDS är utarbetad att passa dig som vill utbilda barn och ungdomar i mindre eller större grupper. Utbildningen är fördelad på 6 träffar a`3 timmar och genomförs på distans via zoom. Deltagarna har tillgång till en sluten Facebookgrupp för att kunna diskutera pedagogiska frågor och kursens inlämningsuppgifter mellan träffarna. Inför och emellan utbildningsdagarna förbereds och genomförs  inlämningsuppgifter samt inläsning av litteratur. De flesta titlarna i utbildningens litteraturlista finns att låna på biblioteket.

 • Pedagogik och didaktik riktade till barn/ungdomar
 • Yrkesrollen
 • Etik och grundsyn
 • Barn och hund
 • Lärandemiljöer för barn/ungdomar med hund
 • Barn/ungdomar med speciella behov
 • Specialpedagogik och funktionsnedsättningar
 • Lägerverksamhet med barn/ungdomar
 • Kursupplägg med en yngre målgrupp
 • Verksamhet riktade till en yngre målgrupp
 • Ansvar och relationen till vårdnadshavare
 • Projektkurs inom ramen för utbildningen

​Aktuell kurs: 30/9, 14/10, 1/11, 23/11, 14/12, 12/1 kl. 18-21

Var: Online via zoom

Lärare: Ingela Wik legitimerad lärare och specialpedagog

Kostnad: 3.900 kr inkl. moms/deltagare

Förkunskaper: Pedagogik 1

Omfattning: 18 timmars undervisning/lärträffar, inlämningsuppgifter, självstudier ca 20 timmar.

Utbildningsintyg lämnas ut vid genomförd utbildning under förutsättning att alla delarna är genomförda.

Pedagogik 3- möta och bemöta individer i behov av stöd

Den här kursen handlar om förståelse och riktar sig till dig som möter hundar eller människor i utmanande situationer ex, problemhundsutredare, veterinärer, hunddagispersonal osv. Förståelse för individen man har framför sig i lärandesituationer, oavsett om det handlar om hundar med problembeteenden eller människor som är svåra att nå fram till. I många sammanhang och utbildningar ska hundar ( och deras ägare) lära sig att “hålla ihop”, klara av, bete sig och framförallt prestera. Hunddjuret har en enorm förmåga att anpassa sig vilket är både på gott och ont. Här vänder vi upp och ner på situationen och riktar in strålkastaren på bemötande och specialpedagogik. Hur ska VI bemöta ,hantera och förstå individen i olika situationer och sammanhang? Vilka anpassningar behövs och hur ska vi åstadkomma en tillåtande miljö för att lärande ska kunna äga rum? Frågorna är många och ämnet är bitvis tungt och diskussionerna kommer inte alltid att sluta i enighet. Utbildningen är fördelad på 5 träffar a`3 timmar och genomförs på distans via zoom. Deltagarna har tillgång till en sluten Facebookgrupp för att kunna diskutera pedagogiska frågor och kursens inlämningsuppgifter mellan träffarna.

Kursinnehåll:

 • Det reflekterande samtalet
 • Främjande och förebyggande arbete
 • Handledningsmodeller
 • Specialdidaktik
 • Psykologisk pedagogik
 • Hantera och bemöta i kaoslägen
 • Locket på skapar tryckkokare
 • Resurser och strategier
 • Vad händer när inte strategierna räcker?
 • Handlingsutrymme
 • Besvärliga raser/individer
 • Strategier och modeller för att bemöta hundar med problembeteenden.
 • Arbeta med förmågor, krav och förväntningar hos individen
 • Interagera och kommunicera med annorlunda hundar

Aktuell kurs: 26/1, 15/2, 28/2, 9/3, 24/3 kl. 18-21

Var: Online via zoom

Lärare: Ingela Wik legitimerad lärare och specialpedagog

Kostnad: 3.900 kr inkl. moms/deltagare

Förkunskaper: Pedagogik 1

Omfattning: 15 timmars undervisning/lärträffar och inlämningsuppgifter

Utbildningsintyg lämnas ut vid genomförd utbildning under förutsättning att alla delarna är genomförda.

Anmälningsformulär:

Vi följer lagen om Distansköp. Läs mer på konsumentverket.se för detaljer gällande lagen om distansköp