POSITIVT LÄRANDE – inte nödvändningsvis belöningsbaserad träning

Under lördagen djupdyker vi i lärande, träning, förhållningssätt och metoder. Vi växlar mellan dåtid, nutid och framtid. Vi belyser inlärningspsykologins roll i hundträningen. Synen på hundträning skapas, omformas och utvecklas utifrån rådande normer och värderingar i samhället. Hundvärlden är inget undantag. Belöningsbaserad hundträning, positiv förstärkning, hårda eller mjuka metoder är en ständigt aktuell fråga. Vi ser en  tydlig positioneringen i att ta ställning för den ena eller andra sidan. Här lyfter vi frågan om begreppens innebörd och dess betydelse för en fungerande samvaro med hunden och hundens välfärd.

 

Innehåll:

 • “Katederundervisningen” i hundvärlden
 • Metod eller förhållningssätt
 • Etisk hundträning, finns det?
 • Lära sig eller träna
 • Hundens lärandemiljöer
 • Styra eller stötta – en fråga om kontrollbehov
 • Effektiva träningsmetoder – aldrig i livet!

 

POSITIVT LÄRANDE – i praktiken

Söndagen handlar om förståelse och om att tänka och skapa bra förutsättningar för lärande, tillsammans. Under dagen kommer vi att arbeta med 2 hundar och hundägare. Ni kommer få ta del av intervjuer med hundägaren och vad de upplever som är utmanande och svårt i vardagslivet och/eller i specifika situationer. Vi arbetar sedan tillsammans med att skapa frågor och formulera förslag till hundägaren att ta med sig. Hur ser hundens livs och lärandemiljö ut? Hur kan hundägaren arbeta vidare? Vad behöver hunden, är exempel på frågor vi utgår ifrån.

 

Innehåll:

 • Förstå och utforska hundens lärandemiljö
 • Hunden, ägaren och processen
 • Formulera frågor
 • Reflekterande handledning
 • Utmaningar och styrkor i relationen mellan hund och ägare
 • Etiska överväganden

 

När: hösten 2021

Var: Work for fun, Blädinge ( 7 km söder om Alvesta)

Lärare: Ingela Wik & David Selin

Kostnad: 1.200 kr/dag (ord. pris 1995 kr/dag)

Alternativ 1: Delta endast lördag
Alternativ 2: Delta både lördag och söndag

Boende: Det finns möjlighet att ställa husvagn/husbil på gården mot avgift. Bed and breakfast och hotell där hund är tillåten finns inom 2 mils avstånd.

 

Fyll i en intresseanmälan om du vill ha information när datum är satt för höstens kurs

 

Kursen är ett samarbete mellan HUNDutbildningsgruppen och Work for fun-Hundutbildning, via David Selin och Ingela Wik.