Problemhunden på djupet

 

Den här helgen går vi på djupet för att sprida ökad förståelse. De där hundarna som uttrycker sig på ett sätt som gör att det blir problem i vardagen, både för hunden och människan. Hundarna som exploderar i sina känslostormar, hundarna som har “stängt av” för att de är så belastade av situationen och hundarna som symtomtränas för att passa in i den mänskliga världen. Vi vänder och vrider på hundens rätt till att ha en åsikt och känslan kunna påverka sin livssituation. Hur kan vi skapa handlingsutrymme för dessa hundar och få dem att utveckla sina copingresurser och strategier?

 Tillsammans har vi många års erfarenhet av att arbeta med hundar som har utvecklad problembeteenden. Den här helgen vill vi ge hundägare och yrkesverksamma inom hundbranschen ett alternativ att se på “ problemhunden”. En hund både ÄR och BLIR i förhållande till den miljö och situation den befinner sig. Helgen handlar även om att rikta om fokus. Vem är bärare av problemet och hur kan vi undanröja hinder för att öka hundens handlingsutrymme.

Helgen är ett samarbete mellan HUNDutbildningsgruppen och Work for fun-Hundutbildning, via David Selin & Ingela Wik. Helgen genomförs online via zoom.

Helgens rubriker:

Lördag

  • Utreda, tolka och förstå annorlunda hundar
  • Beteende och funktion
  • Hundägaren & problemhunden
  • Stress & problemhunden
Söndag
  • Känslolägen- ett sätt att förstå en annan individ
  • Reaktiv och andra skräp-diagnoser
  • Problemhundsträning
  • Fråga hunden

 

För att kunna delta behöver du ha tillgång till nät samt en enhet (platta, mobil eller dator) med mikrofon och kamera. Du väljer själv om du vill ha kameran igång hela tiden eller bara i de mindre diskussionerna. Ni får en kortare introduktion hur zoom fungerar och vilka funktioner du har nytta av under helgen.  Det är i princip omöjligt att sitta framför datorn hela dagen. Vi kommer köra pass på 90 min följt av 20 min rast. Lunchpausen är 60 min.

Alla deltagare erhåller ett kursintyg efter helgen som skickas via post.

När: 30-31/1  9:30-17:00

Kostnad:  Båda dagarna 2.600 kr, en dag 1.500 kr

Lärare: Ingela Wik & David Selin

Boka plats