Problemhunden-ur olika vinklar

Problemhundar berör! Hur tänker de? Vad kan vi göra för att hjälpa dem? Vad är rätt och vad är fel, eller finns det verkligen rätt och fel, och vem bestämmer?

Problemhunden-ur olika vinklar består av tre delkurser. Här presenterar vi de olika delarna och vilka de riktar sig till.

Problemhunden- för alla :Den första modulen, riktar sig både till dig som äger en hund med problembeteende och dig som arbetar eller vill arbeta med hundar med problembeteende. Under helgen (som är helt teoretisk) tar vi upp ämnen som är kopplade till problembeteende hos hund på olika sätt. Du behöver inte ha några förkunskaper för att delta, bara en vilja att utvecklas tillsammans med andra. Den här helgen ger dig även förkunskaper till att delta i de andra två modulerna/helgerna.

 • Hundspråk
 • Förstå hundens agerande
 • Känslolägen
 • Problemhund eller hundproblem
 • Samhällssyn på problemhundar
 • Farliga raser- finns de?
 • Lärandemiljöer
 • Ovilja eller oförmåga
 • Träning
 • Miljöns påverkan

Kostnad: 995 kr/deltagare

__________________________________

Problemhunden- för ägaren: är helgen då vi riktar strålkastaren på dig som äger en hund med problembeteenden. Vi har inga ”Quickfix” men vi utlovar en helg tillsammans med likasinnade som har erfarenhet av vad det innebär att leva med en hund som inte riktigt fungerar. Helgen anpassas till de hundar som deltar. Under de praktiska delarna tas hänsyn till hundarnas förmåga att vara nära andra hundar. Det finns alltid utrymme att vara ifred.

 • Skuld, skam och dåligt ledarskap- ett sätt att knäcka en hundägare
 • Acceptans
 • Kartläggning
 • Min hund-mitt ansvar
 • Praktisk träning för att stärka hunden
 • Min hund-vår relation
 • Min hunds välfärd- en resa vi gör tillsammans

Kostnad: 1595 kr/ekipage

________________________________

Problemhunden-på djupet:är helgen där vi går på djupet för ökad förståelse. Helgen riktar sig till dig som arbetar med hund eller till dig som vill ha en djupare kunskap om problemhundar. Det finns så himla många metoder och tips som sköljer över oss men hur ska man förhålla sig  till sin roll som problemhundsutredare, eller ska man det?

 • Hitta förmågor
 • Utreda, tolka och förstå
 • LBH- Lågaffektivt bemötande hund
 • Hjälp till självhjälp- stödjande roll
 • Bygg hundarna- kartläggning
 • Hundens välfärd-ett sätt att förstå problemhunden
 • Problemhunden ur ett socialpsykologiskt perspektiv
 • Relation- en förutsättning för hjälp

 

Kostnad: 1295 kr/ekipage

__________________________

Lärare och utbildningsansvarig: Ingela Wik, leg. lärare i specialpedagogik och problemhundsutredare.