Selin & Wik

-work in progress

Länk till hemsida

Selin & Wik är ett samarbete med David Selin på Hundutbildningsgruppen                        .

 

Work in progress= material under utveckling. Utbildningens längd,pris,utformning och tillgänglighet förändras efter hand.

Selin & Wik tolkar  tillsammans

Hundar som lever i människans vardag belastas i olika grad av att leva i vår miljö. De visar detta genom olika känslolägen vilket ofta feltolkas av omvärlden.

Vår “work in progress” redo att köras för femte gången.

 Selin & Wik tolkar  tillsammans går på djupet med varje hund för att ge en bredare bild av vem hunden är. Hundarna vi jobbar med under helgen är inte någon av kursdeltagarnas hundar. Under den här helgen arbetar vi med ca 4-6 hundar. Vi kommer att djuploda i individens beteende i olika situationer. Vilken strategi har hunden för att lösa sina problem? Kan man få den att ändra strategi? Kan vi få hunden att växla känsloläge utifrån sina strategier?  Deltagarna får tillsammans formulera frågor vi vill ha svar på utifrån hundens beteende. Vi spänner bågen och drar nytta av vår gemensamma kunskaper och erfarenheter för att kunna tolka och förstå hundens olika känslolägen och ageranden.

Förkunskaper: Vi tror att alla har något att tillföra på våra helgkurser. Att sätta ett krav på förkunskaper tillför bara begränsningar. Det är variationen på erfarenhet som gör utbildningen levande.Du får verktyg i hur man kan beskriva och hundars beteende och det är individernas agerande som ger oss underlag för intressanta diskussioner.

Beteende är ett spännande område och vi kommer bland annat prata om:

  • Rädslor

  • Kategorier av beteenden och hur man kan observera dem

  • Social stress

  • Oro och ängslan

  • Hantering av olika känslolägen

  • Aggression

  • Stress och stresskontroll

  • Hundens förmågor i olika situationer

  • Relationen mellan ägaren och hunden

 

Några röster från tidigare deltagare:

”Så mycket kunskap på en och samma helg. Perfekta kursledare. Ni ledde men tog inte för mycket plats”

”Roligt format. Experimentellt lärande. Ett bra sätt att lära”

” Ni fick mig  att våga ha en åsikt,att min kunskap var värdefull i sammanhanget. Ni skapade en vi-känsla som är svår att beskriva.”

”Diskussionerna utvecklade mitt sätt att tänka. Den här kursen skulle jag kunna gå flera gånger.”

” Kaos i skallen efter första dagen men sen föll många bitar på plats. Det var nyttigt att bli tvungen att sätta ord på vad man tänker”

Vi tackar och bockar för fina ord.

// Ingela Wik & David Selin