Selin & Wik

-work in progress

Work in progress= material under utveckling. Utbildningens längd,pris,utformning och tillgänglighet förändras efter hand.

Nu kan du anmäla intresse att delta i vår nästa Work in progress av Selin&Wik tolkar beteenden. Intresseanmälan är inte bindande. Vi återkommer till dig så fort datum och tider är satta och då får du ta ställning till om du vill göra en anmälan.
Priset på den här omgången ligger på 1995 kr/deltagare för 2 dagars utbildning.
Vi har valt att dela upp den här omgången i två varianter.

Alternativ 1: Selin&Wik tolkar beteenden. Under den här helgen jobbar vi med ca 8 hundar och deltagarna får gemensamt beskriva och tolka hundarnas agerande på planen. Efter varje hund diskuterar vi vad vi har sett och vilka olika känslolägen hunden har haft. Vi pratar rasskillnader och hur man kan tänka generellt när man tolkar hundars beteende.

Alternativ 2: Selin&Wik går på djupet. Under den här helgen arbetar vi med ca 3 hundar. Vi kommer att djuploda i individens beteende i olika situationer. Vilken strategi har hunden för att lösa sina problem? Kan man få den att ändra strategi? Kan vi få hunden att växla känsloläge utifrån sina strategier? Den här helgen arbetar vi längre med varje individ och deltagarna får tillsammans formulera frågor vi vill ha svar på utifrån hundens beteende. Vi spänner bågen och drar nytta av vår gemensamma kunskaper och erfarenheter för att kunna tolka och förstå hundens olika känslolägen och ageranden.

Förkunskaper: Vi tror att alla människor har något att tillföra på våra helgkurser. Att sätta ett krav på förkunskaper tillför bara begränsningar. Det är variationen på erfarenhet som gör utbildningen levande. När du väljer alternativ behöver du känna efter själv vilken utmaning du är redo för. I Selin&Wik tolkar beteenden ligger vi på en mer generell nivå. Du får verktyg i hur man kan beskriva och hundars beteende i allmänna ordalag. Visar några av hundarna ett spännande beteende så diskuterar vi det lite extra för att sedan gå vidare till nästa hund.
I Selin&Wik går på djupet lägger vi ner mycket tid och diskussioner på varje individ men även mer praktiskt arbete med varje hund. Den här helgen kan upplevas som tyngre just av den anledningen.

 

Utbildningsbeskrivning

Hundar som lever i människans vardag belastas i olika grad av att leva i vår miljö. De visar detta genom olika känslolägen vilket ofta feltolkas av omvärlden.

Det här är en Clinic där vi helt enkelt går på djupet med vad olika individer menar med sitt beteende. Under dagen/dagarna kommer vi att arbeta med ett antal hundar och deras olika känslolägen. Hundarna filmas och efter varje individ tolkas och analyseras vad vi sett. Teori varvas med praktik för att ge möjlighet till intressanta och givande diskussioner.

Beteende ett spännande område och vi kommer bland annat prata om:

  • Rädslor

  • Social stress

  • Oro och ängslan

  • Hantering av olika känslolägen

  • Aggression

  • Stress och stresskontroll

  • Reaktiva hundar

  • Hundägarens påverkan på hundens agerande

Lärare: Ingela Wik & David Selin