Testa hund på släden

I arbetet med att förstå och utreda hundar med olika typer av beteendeproblematik saknas ett liknande redskap, tills nu. 

För att hunden ska kunna ge en bredare bild för oss att tolka och förstå behöver också verktygslådan vara mer flexibel och mer varierad än vad  olika mentaltester kan ge. En bredare bild av hunden kräver också fler tolkningar. Lärande sker i samspel med andra, därför behöver beskrivning, tolkning och analysarbetet ske både enskilt men också i samspel med andra. 

Släden- # Curt

Släden vi använder i våra tester heter # Curt. Under många år hade jag Curt Blixt som lärare i olika utbildningar. Det var också han som en gång i tiden lärde mig hantverket att dra släde på hundar i syftet att ta reda på olika frågeställningar. Curt finns inte längre med oss och han har lämnat ett stort hål av klokskap i hundvärlden. I mitt sista samtal med honom berättade jag att vi hade satt en backfunktion på släden för att kunna testa även de blyga hundarna och bygga deras strategier via släden. Han hummade lite och skulle fundera på om han gillade det eller inte. Jag fick aldrig veta men att ge släden namnet #Curt var självklart.

Varför ska man testa sin hund på släden?

Vi testar hundar på släden av olika anledningar. Det kan handla om hundar som anses farliga och ägaren vill och behöver se hur hunden agerar under kontrollerade former när den blir belastad.  Andra testar sina hundar på släden för att de är nyfikna på hur hunden väljer att hantera situationen. Det finns ägare som kommer till oss för att bygga hundarnas strategier att agera i olika situationer och där är släden ett flexibelt verktyg, just tack vare att den kan backa. 

Hur går det till?

Vi träffas på avtalad tid och har eller har haft ett samtal kring varför du vill testa din hund på släden. Därefter får hunden agera mot släden utifrån de syften och frågeställningar som finns. Eftersom hunden ibland agerar bakom sin ägare brukar vi filma testerna så du som hundägare kan titta i efterhand. Alla hundar som testas på släden lämnar planen först när alla känslor är utagerade och hunden har återgått till ett s.k. normalläge.

Tidsbokning och kostnad

Boka tid

Vill du testa din hund på släden bokar du tid via mail eller telefonsamtal.

Telefon: 076-1854807

Mail: iw.workforfun@gmail.com

Kostnad

Släden: 600 kr

Släden, film och skriftlig återkoppling: 1000 kr

Testare: Ingela Wik, problemhundsutredare (hundpsykolog)