Vallning

Vallning med känsla och respekt

Filosofi och lärande

 Vallning handlar om känsla och respekt. Respekt inför fåren, som agerar byten, respekt för vallhunden som har ett biologiskt nedärvt predationsbeteende som får utlopp i vallningen men också respekten för att det tar tid att skapa förståelse och känsla för vallning. De som vänder sig till oss söker inte hjälp att träna upp en hund inför tävling. Inte heller de som vill lämna hunden för invallning. 

 Vallning handlar om att samspela med 2 olika arter och förstå deras samspel sinsemellan. Det handlar om att få vara med i den dansen. När vi tar emot ekipage så lägger vi mycket tid på just den förståelsen. Vallning är också ett tätt samspel mellan människa och hund. Se varandra och samarbeta mot ett mål. Hundarna behöver tid på sig att förstå uppdraget. De behöver tid att känna samhörigheten med sin människa.

 I början av träningen kan hundägaren säga något i stil med “Alltså, det går bara runt i skallen på mig. Min hund är överallt och ingenstans. Fåren flyttar sig hit och dit och jag känner mig helt förvirrad”

Ja, så är det. Att lära sig nya saker tar tid och är lite jobbigt. Du ska ha koll på din hund, ha koll på fåren, ta en instruktion, läsa av situationen och helst förstå vad du håller på med också.

 Jag vet att flera som tar emot ekipage för vallningsträning, lånar hunden för att visa hur det ska vara. Mindre fålla, koppel, fösa får i olika riktningar osv. Det finns säkert en pedagogisk tanke bakom det sättet att arbeta, annars hade nog ingen gjort så, tänker jag. För mig blir det dock helt knasigt. Vi kan ta liknelsen att lära sig köra bil. Det är ungefär samma komplexitet. Mycket att hålla reda på såsom styrning, växla, omgivningen och alla vägskyltar.

 

Modellen jag arbetar utifrån när ekipage kommer hit för grundträning i vallning är ett 3-lärarsystem. Fokus ligger på att bygga hundägarens förståelse. Jag är lärare/handledare under lektionerna och har ytterligare 2 lärare till min hjälp, nämligen fåren och hunden. De är tillsammans med mig det bästa teamet att bygga förståelsen. Tar jag bort någon av dessa komponenter, alltså hunden eller fårens lärarfunktion, tappar jag också helheten. Man kan inte lära sig köra en bil med växlar om man bara övningskör i en automat. Det går inte. Lika lite som du kan förstå och lära dig ”vallningsdansen” genom att vara betraktare. 

Kontroll, antivallning och utrymme

 I grundträningen ingår många timmar med arbete i fålla, till en början en ganska stor fålla. För det första vill jag ge den gröna hunden utrymme. När hundar träffar får för första gången är det ofta lite som att ge vilken 10-åring som helst ett åkband på Liseberg. Det blir en känslostorm som de behöver hantera och här vill jag ge dem utrymme att göra det utan att fåren hamnar i kläm. Jag vill att hunden visar sina känslor, det ger mig värdefull information hur den upplever situationen. Jag kontrollerar situationen, inte hundens agerande. Hundägaren behöver få se vad hunden tänker och känner på egen tass. Det blir en viktig pusselbit i framtida träning när situationer uppstår, då hunden måste lyda och förhålla sig till människans order.

Att sätta en hund i en fålla med får och varje gång den utför någon form av eget initiativ att valla så får den en tydlig tillsägelse, kanske med strypkoppel eller andra kontrollverktyg, och sedan kalla det att man ska få hunden att lyda, är för mig antivallning. Jag kapar hundens utrymme att agera och tar bort initiativförmågan för att skapa en ”lydig” vallhund. Det är inte okej och det finns andra vägar för att skapa en lyhörd individ.

Det handlar i mångt och mycket om att skapa förutsättningar för hunden att lyckas och att ge den utrymme att göra misstag, städa upp efter sina misstag och dra egna lärdomar av dem.

Fåren

 Vi har i dagsläget 13 tackor i varierande åldrar. De är av rasen Värmlandsfår. När vi vallar med dem är de antingen uppdelade för hundar som behöver träna på färre individer eller så är det hela gruppen. Helst har vi minst 5 tackor när vi låter hundar valla dem. Helt enkelt för att skapa mindre stress hos dem. De är vana vid olika hundtyper och litar på människor, dvs de är mkt tama. Rasen är relativt flyktig i sitt sätt mot hundarna vilket gör att hundar som går på lektion hos oss utvecklar en fin känsla mot fåren och lär sig att hantera sitt tryck på fåren på ett bra sätt. Fåren har alltid minst 3 vilodagar per vecka och då vallas de inte heller av våra hundar. Fåren går på lösdrift och är ute året runt i någon av våra 3 hagar. De har vindskydd men väljer oerhört sällan att vara i dem. De ligger gärna ute på fälten och när det har fallit snö så ser man 13 kullar i olika storlek, där under snön ligger fåren och myser.

 

Våra tjänster inom vallning

 Vi arbetar mycket med hundar som utvecklat problembeteenden. Genom vallningen har många av dessa individer kunnat växa och bygga upp sin självkänsla, få utlopp för sitt vallningsbehov och blivit mer tillfreds med livet. Vallning är ingen universallösning för problemhundar men är ofta en del av lösningen om det är en hund av vallhundstyp.

Vi tar emot alla hundar av vallhundstyp, alltså både kroppsvallare, Bordercollie och adopterade hundar av vallhundstyp. Vi har en grupp elever som kontinuerligt kommer och tar lektioner. Är du intresserad av att boka privatlektioner eller grupplektioner, kontakta oss och berätta vad du är intresserad av så återkommer vi med förslag på upplägg.

 

”En hund både är och blir i förhållande till den miljö och de människor den möter. Vi skapar inte bra vallhundar. Vi ger dem förutsättningar och utrymme att växa och utveckla de egenskaper som finns nedärvda i deras gener. Du kan inte plocka fram ett beteende som inte redan finns i hunden. Du kan inte heller kväva eller kuva ett beteende som hunden behöver få utlopp för, inte utan bekostnad på hundens välmående och välfärd.”

Ingela Wik, Blädinge 2020