Work for fun KIDS

 

Work for fun KIDS är en vidareutbildning för dig som redan är instruktör. KIDS är utarbetad att passa dig som vill utbilda barn och ungdomar i mindre eller större grupper. Utbildningen är fördelad på 3 digitala utbildningsdagar ( 9-17)

Inför och emellan utbildningsdagarna förbereds och genomförs  inlämningsuppgifter samt inläsning av litteratur. De flesta titlarna i utbildningens litteraturlista finns att låna på biblioteket.

  • Pedagogik och didaktik riktade till barn/ungdomar
  • Yrkesrollen
  • Etik och grundsyn
  • Barn och hund
  • Barn/ungdomar med speciella behov
  • Lägerverksamhet med barn/ungdomar
  • Kursupplägg med en yngre målgrupp
  • Verksamhet riktade till en yngre målgrupp
  • Ansvar och relationen till vårdnadshavare

​Utbildningen startar vid 6 anmälda instruktörer.

Kostnad: 3.900 kr inkl. moms/deltagare

Lärare: Ingela Wik legitimerad lärare och specialpedagog

Omfattning: 3 dagar, 24 timmars undervisning, inlämningsuppgifter, självstudier ca 20 timmar

Utbildningsintyg lämnas ut vid genomförd utbildning under förutsättning att alla delarna är genomförda.