Yrkesutbildningar

På den här sidan har vi samlat såväl instruktörsutbildningar som fortbildningar för er som redan är verksamma inom hundbranschen. Även de yrkesutbildningar vi har tillsammans med kollegor i branschen finner du på den här sidan. Vill du fortbilda din personal så hjälper vi till att hitta en lösning som passar just ert företag och inriktning. Välkommen hit! 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Instruktörutbildning Bollvallning

Den här utbildningen riktar sig till dig som är instruktör alternativt utbildar dig till instruktör. Utbildningen är 100% distans. Bollvallning riktar sig till hundar med hög energi och arbetsvilja vilket ofta stämmer in på vallhunden. Många av dessa hundar har ett stort behov av att få utlopp för sina beteenden och det tar sig ofta i uttryck i att jaga bilar, bollar, joggare eller att gå upp i stress vid många intryck. Vi utgår från vallning av boskap för att förstå och utforma ett alternativ för de hundar som inte har tillgång till boskapsvallning. Vi varvar teori med praktik för att få en ökad förståelse för vallningen som predationsbeteende och hur vi kan ge hunden ett alternativ och/eller komplement för att tillgodose beteendebehovet. Under utbildningen ska du genomföra en projektkurs och ett fördjupningsarbete. För att erhålla utbildningsbevis krävs aktivt deltagande under utbildningens 5 moduler  samt redovisning av projektkurs, fördjupningsarbete och mindre inlämningsuppgifter. Innehåll:

 • Vallningens funktion och bakgrund
 • Stress och stresskontroll
 • Bollens funktion för olika hundar
 • Boomerball som redskap
 • Raskunskap
 • Bollvallning för olika hundtyper
 • Vallhundarna och deras olika arbetssätt
 • Metodik och kursupplägg
 • Pedagogik för instruktörer
 • Bollvallningens historik och grunder
 • Bollvallning som pedagogiskt redskap att bygga hundens självkänsla
 • Predationsbeteende och berikning
 • Lärandemiljöer för både ägare och hund
 • Projektkurs i teori och praktik
 • Fördjupningsarbete

Utbildningen är upplagt med  5 obligatoriska lärträffar i zoom (se schema), frivilliga bollplanktider i zoom. Utöver det har du under hela utbildningen tillgång till föreläsningsmaterial, dokument och annat material på vår lärplattform workforfun-online.

Kostnad: 3.995 kr

Utbildare är Ingela Wik, legitimerad lärare inom specialpedagogik och utbildningsansvarig på Work for fun-Hundutbildning. Hon är utbildad berikningskonsult & problemhundsutredare hos HUNDutbildningsgruppen. Hon har specialiserat sig på individanpassad pedagogik och hundars problembeteenden. Ingela har under flera år undervisat i bollvallning samt arbetar med fårvallning med sina hundar och håller utbildningar i vallning som predationsbeteende.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nosework och problemhunden-distans

Nosework & problemhunden är en påbyggnadsutbildning för instruktörer, hundpsykologer och andra yrkesverksamma inom hundbranschen. Du behöver ha en förkunskap kring Nosework eller specialsök för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Saknar du formell instruktörsutbildning men har en reell erfarenhet, kontakta oss om du vill gå utbildningen så har vi en diskussion. Aktuell utbildningsstart finner du längst ner på sidan (mobil) eller till höger på sidan om du har en PC/Mac

Form & omfattning: Nosework & problemhunden är en distansutbildning utan fysiska träffar. Vi har Facebook, Zoom och Work for fun online-lärplattform som forum och kommunikationsvägar. För att kunna delta behöver du ha tillgång till stabil uppkoppling.

Obligatoriska träffar: Under 3 månader har vi 5 obligatoriska träffar  a`90 min via zoom. Träffarna är förutom ett lärandetillfälle en viktig del där ni som deltagare får möjlighet att diskutera frågor i realtid samt ta del av föreläsningar, filmer och djupdyka i hundens beteende.

Bollplankstid: Under utbildningens gång finns det även bollplankstid. 6 tillfällen a`60 min finns möjligheten att ses via Zoom och bolla funderingar med läraren och varandra. Om du har missat en obligatorisk träff av olika anledningar har du här chansen att ta igen den tiden. Bollplankstid är ett uppskattad inslag och ger ett extra stöd i lärandet för de som vill.

Projekthund och uppgifter: En del i utbildningen är att genom 2 projekthundar och att omsätta teorier i praktik. Om din grundutbildning inte innefattar problemhundsutredningar eller liknande har du möjlighet att ha extra tid med mig som mentor gentemot hundägaren om så önskas.

Litteratur och utbildningsbevis: Under utbildningens gång kommer litteratur i form av böcker, rapporter och texter att vara ett naturligt inslag. Du kommer också att själv producera en del texter under din utbildning. När alla uppgifter är inlämnade och utbildningen är avslutad kommer du erhålla ett utbildningsbevis.

Kurslitteratur: Inside of a dog- Alexandra Horowitz , Our dogs, ourselves- Alexandra Horowitz

Innehåll

Under 3 månader kommer vi djupdyka i hundars beteende och hur man genom Nosework och/eller specialsök kan bygga hundens självkänsla och självförtroende. Vi kommer presentera en rad modeller som kan hjälpa dessa hundar och ge hundägaren redskap att, genom Nosework, hjälpa sin hund att klara av vardagen. Vi kommer att vända och vrida på normer, värderingar och titta på situationer ur olika vinklar. Exempel på innehåll är:

 • Aggression rädsla och stress
 • Problembeteende och orsakssamband
 • Kartläggning och hypoteser
 • Kartläggning av förmågor, styrkor och begränsningar
 • Tolka och förstå känslolägen
 • Affektreglering
 • Nosework som strategi för hunden
 • Nosework för att skapa spänning och mystik
 • Bygga självkänsla & självförtroende genom Nosework
 • Nosework för rescue-hundar
 • Normer och värderingar
 • Projekthundar i teori och praktik

Kostnad: 3.600 kr/deltagare

Mentor & utbildningsansvarig:

Ingela Wik, leg. lärare i specialpedagogik och problemhundsutredare (hundpsykolog) samt driver Work for fun-Hundutbildning sedan 2005. Ingela är även certifierad instruktör och doftprovsdomare för SNWK. Hon handleder lärarstudenter och blivande instruktörer både enskilt och i mindre grupper i ämnen som exempelvis pedagogik, metodik samt att beskriva, tolka och förstå hundars beteende. Hon har specialiserat sig på individanpassad pedagogik och hundars problembeteenden. Mycket av hennes tid går till helgutbildningar i Nosework och hundars beteende. 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Instruktörsutbildning Nosework

Vill du utbilda dig till certifierad Noseworkinstruktör och doftprovsdomare för SNWK? Nosework är en sport och aktivitet som växer i hundvärlden. Genom att leta efter eukalyptus, lagerblad och lavendel i olika miljöer kan vi stärka hundarnas självförtroende och lära känna hunden på ett djupare plan. Under utbildningen får du både teoretisk och praktisk kunskap kring din kommande yrkesroll som Noseworkinstruktör. Utbildningen har även ett  valbart digitalt block där du som deltagare får verktyg och utbildning i hur du kan hjälpa hundar med problembeteenden genom Nosework. Den delen examineras inte av SNWK.

Efter examen blir du SNWK-certifierad Noseworkinstruktör och doftprovsdomare. Under utbildningen kommer du lära dig att hålla kurser både för nybörjare och fortsättningsgrupper Utbildningen tar bland annat upp:

 • Nose Work, både som aktivering och tävling
 • Både teoretiskt och praktiskt planera och genomföra kurser i Nose Work
 • SNWKs regelverk.
 • Sökhundens arbetssätt
 • Att hantera stressade/rädda/aggressiva hundar i Nose Work
 • Kunna genomföra och bedöma doftprov
 • Nose Work grunderna
 • Sökhundens egenskaper och förutsättningar
 • Inlärning av doft (etikettsättande) olika metoder
 • Hundens luktsinne
 • Miljöutmaning

 

Omfattning:

Utbildningens omfattning är ca 80 timmars undervisningstid på plats. Utbildningen är fördelad på 10 dagar inklusive en examinationsdag med skriftligt och praktiskt prov.

Kostnad:

Kostnad: 13.000 kr (5 delkurser) Betalning sker inför varje delkurs.

Nosework och problemhunden (digital fristående del): 3.600 kr

Certifiering SNWK: 1.200 kr

Var: Work for fun, Blädinge (7 km söder om Alvesta)

Nästa grupp startar hösten 2021. Länk till anmälan

Lärare: Ingela Wik, leg. lärare och problemhundsutredare och driver Work for fun-Hundutbildning sedan 2005. Ingela är även certifierad instruktör och doftprovsdomare för SNWK. Hon handleder lärarstudenter och blivande instruktörer både enskilt och i mindre grupper i ämnen som exempelvis pedagogik, metodik samt att beskriva, tolka och förstå hundars beteende. Hon har specialiserat sig på individanpassad pedagogik och hundars problembeteenden. Mycket av hennes tid går till helgutbildningar i Nosework och hundars beteende.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Instruktörsutbildning-Vi utbildar framtidens instruktörer

Vi gör dig förberedd att möta hundar och deras ägare professionellt & med kunskap! När en beteendevetare och en specialpedagog möts i hundvärlden uppstår lätt en gemensam fascination för lärandet i den komplexa lärandemiljö som hundkurser utgörs av. När vi började spåna på hur vi skulle kunna förbättra lärmiljön för både hundar och deras ägare kändes det självklart att göra en instruktörsutbildning med lärandet i centrum.

Utbildningen är ett samarbete mellan Anna Frisk och Ingela Wik via det gemensamma varumärket Wik & Frisk education. Läs mer om utbildningen HÄR

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::