Specialpedagogik

Den lärande individen i fokus

Work for fun har ett ben i hundvärlden och ett ben i skolvärlden och den gemensamma nämnaren är lärande. Vi utbildar, handleder och utvecklar verksamheter inom båda branscherna och arbetar på 3 nivåer: organisation, grupp och individnivå. Ansvarig för företagets utveckling  är Ingela Wik.

Den här sidan presenterar den del i företaget som handlar om specialpedagogik. Det finns olika områden inom specialpedagogiken och här presenteras de tjänster vi erbjuder till såväl skolor, företag, föreningar som vårdnadshavare och barn/ungdomar. Varje uppdrag är unik och startar med en inledande kontakt via text eller samtal ,där du som kund kort  beskriver uppdraget. Längst ner på sidan finns kontaktuppgifter till oss. Företaget finns i Blädinge, strax söder om Alvesta. Vi har främst södra Sverige som arbetsfält men tar emot förfrågningar från hela landet och strävar efter att hitta en lösning som fungerar för både oss och er.

Lärmiljöer
Kollegialt lärande
Handledning
Stödinsatser
Unika uppdrag
Samverkan
Skolutveckling
Previous
Next

Vilka är vi?

Jag som driver den specialpedagogiska delen av företaget heter Ingela Wik och har under många år av mitt yrkesliv arbetat i skolan, från förskola upp till gymnasiet. Jag är legitimerad lärare F-6 samt utbildad specialpedagog. Sedan en tid tillbaka arbetar jag enbart i företaget och fördelar min tid mellan hund, skolutveckling och livet på gården. Jag har drivit företag sedan 1994 och trivs med arbetet som entreprenör. Visst blir det lite begränsad sammanhängande ledighet över året men alla spännande möten med människor väger upp de negativa delarna i företagandet.

I examensbeskrivningen för specialpedagoger står att vi kritiskt ska identifiera, analysera och medverka i verksamhetens förebyggande arbete för att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Och för mig är det just vad specialpedagogik handlar om och att alltid se möjligheter i de utmaningar som skola och utbildning ständigt ställs inför. Inom skolan är det alltid brist på saker, det har nog alltid varit så och det är ett stort problem när vi har som uppdrag att ge alla barn och elever en likvärdig utbildning. Mina uppdrag handlar ofta om kortare insatser i olika verksamheter och där ligger utmaningen i att se möjligheter, att arbeta med det som finns för det vi önskar men inte har, finns ju inte. Strävan mot en likvärdig skola börjar med att se möjligheter och undanröja hinder. Lärmiljöer och kollegialt lärande är två delar inom specialpedagogiken där både människor och verksamheter kan utvecklas mest under relativt kort tid.

I vissa uppdrag har jag med mig min fyrbenta vapendragare Speja. Hon är en 8 år gammal Bordercollie som gärna tar sig an uppdraget att få ungdomar med skolproblematik att må bättre för en stund. Det kan handla om att vi tar en promenad eller spelar boll för en stund. En reflektion från en förälder till ett barn hon har träffat var: “ Ja, det är svårt att ha ångest och spela boll med en så engagerad hund samtidigt”. Spejas styrka är att hon ger mig en ledtråd i hur barnet/ungdomen mår just i stunden, utan att ord behöver beskriva det.

Andra uppdrag kan vara från vårdnadshavare. De vill ha hjälp när samverkan mellan skola och hem inte fungerar optimalt. Det kan handla om allt ifrån att förklara med andra ord vad som står i ett åtgärdsprogram, vara en tredje part för att hitta nya vägar till en bättre samverkan eller hitta strategier för att läxläsningen ska fungera. 

//Ingela Wik

Tjänster

Som ni läst ovan så tar vi oss an uppdrag, både kortare och längre, av lite olika karaktär. Vi vill att du som kund hos oss ska känna friheten att anlita oss för det behovet som finns i er organisation eller i hos dig som lärare eller vårdnadshavare. Här finns ett axplock av uppdrag vi åtar oss.

  • Lärmiljöer- kartläggning, utveckling, fortbildning
  • Skolutveckling-projekt utifrån behov hos kund
  • Kollegialt lärande
  • Handledning-enskild eller i grupp
  • Stödinsatser-kartläggning, utredning, dokumentation, uppföljning
  • Observationer
  • Stöd till vårdnadshavare i samverkan med skolan
  • Specialpedagogiska insatser med hund
  • Walk and Talk
  • Digital handledning

Förfrågan och offerter

När du vill anlita oss sker alltid en första kontakt för att ni ska kunna berätta vad ni efterfrågar och för att vi ska kunna tillmötesgå er önskan. Efter samtalet får ni en offert på uppdraget och väljer sedan om ni vill gå vidare och sluta ett avtal på uppdraget. Privata aktörer exempelvis vårdnadshavare får en prisuppgift per timme samt en skriftlig överenskommelse görs i vilken omfattning uppdraget ska ha.

Välkommen med er förfrågan!

E-post:

När du mailar in din förfrågan, skriv specialpedagogik i ämnesraden. Vi kollar mailen regelbundet och strävar efter att besvara alla mail inom 3 dagar.

iw.workforfun@gmail.com

 

Telefon:

Vi samtalar gärna direkt med våra framtida uppdragsgivare. Ibland har vi inte möjlighet att ta ditt samtal, men lämna ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan.

076-185 48 07

Ingela Wik, Legitimerad lärare och specialpedagog
Relationsakrobat- en alternativ titel till mina olika uppdrag.
Speja, under ett arbetspass i Walk and Talk