Tävlingar & prov

Officiella tävlingar & prov

Under den här kategorin hittar ni BPH- beteende och personlighetsbeskrivning hund, som är en officiell beskrivning hos SKK. Vi är arrangörer för BPH och arrangerar beskrivningar mellan april och oktober varje år. Vår bana är inhägnad och finns i Blädinge utanför Alvesta. Ett annat prov vi arrangerar är officiella doftprov i Nosework. Våra doftprov är samarrangemang med Svenska Noseworkklubben och arrangeras mellan 2-4 gånger per år. 

Inofficiella tävlingar & prov

Våra inofficiella tävlingar och prov återkommer regelbundet under året. Clear rounds i Nosework är en populär träningstävling som kan varieras i oändlighet. Du får möjlighet att träna på att söka i tävlingsliknande miljöer. I arbetet med problemhundar genomför vi olika typer av inofficiella ”prov” för att ta reda på er vad som ligger bakom problembeteendet. Ett verktyg vi använder regelbundet är släden, som är namngiven efter Curt Blixt, och heter #Curt. Vi tar emot hundar och deras ägare även om det inte finns något problembeteende i botten, utan syftet är att lära sig mer om sin hund i olika situationer. Observera att detta inte har någonting att göra med officiella beskrivningar såsom MH, BPH eller MT utan är vårt verktyg att förmedla förståelse mellan ägare och hund samt att ta reda på hundens strategier i kontrollerade former.

Under vår och sommartid arrangerar vi även olika typer av blåbärstävlingar och banträning i agility och rallylydnad.

Personal

Den här delen i verksamheten är flera medarbetare involverade. Vi har auktoriserade beskrivare och testledare, utbildade figuranter samt certifierade doftprovsdomare.

Ansvarig för samtliga delar i våra tävlingar & prov är Ingela Wik, som är auktoriserad beskrivare, testledare och arrangör för BPH, certifierad doftprovsdomare i Nosework samt diplomerad problemhundsutredare (hundpsykolog) 

Kontakt:

Telefon: 076-1854807

Mail: iw.workforfun@gmail.com