Vidareutbildningar

Välkommen till Work for funs sida för vidareutbildningar för yrkesverksamma och hundägare som vill gå på djupet i sin hundkunskap.  Våra vidareutbildningar bokas av föreningar, företag eller arrangörer som vill erbjuda sina kunder vårt utbud.Vid bokning på annan ort tillkommer boende för läraren samt reseersättning. Utbildare för vår yrkesdel är Ingela Wik, legitimerad lärare med lång erfarenhet av utbildning. 

Vill du boka in en helg med annat innehåll än de som finns nedan, kontakta oss för en diskussion. Ingela Wik 076-185 48 07

Är du arrangör och vill arrangera någon av dessa vidareutbildningar,kontakta oss för att få en offert.

​Helgkurser

Beteende Bemötande Behov

Den här helgen handlar om förståelse. I många sammanhang och utbildningar ska hundarna lära sig att “hålla ihop”,klara av,bete sig och framförallt prestera. Hunddjuret har en enorm förmåga att anpassa sig vilket är både på gott och ont.Här vänder vi upp och ner på situationen och riktar in strålkastaren på människan istället. Hur ska VI bemöta,hantera och förstå hunden när den agerar ut sina känslor eller beter sig “illa” dvs när hunden inte är i vår kontroll.Under helgen vrider och vänder vi på “sanningar” analyserar filmer på hundar i olika känslolägen utifrån de olika teorier som presenteras. Vi diskuterar fallbeskrivningar och kommer gruppvis fram till olika lösningar på problem. Allt är inte svart eller vitt.Utbildningen bygger på aktivt deltagande för att lyfta fram olika åsikter,tankar och värderingar när det gäller hund.

Du behöver inte vara “hundexpert” för att delta i utbildningen.Den riktar sig till aktörer inom hundbranschen såsom instruktörer,utredare,dagispersonal,veterinärer men även hundägare,hundintresserade eller bara kunskapstörstiga människor i allmänhet.

Kursinnehåll:

 • Hunden som individ
 • Grundpaket av känslor
 • Beteendekategorier
 • Beskrivning av hundbeteende
 • Beteende och hur de kan uttryckas hos olika individer
 • Locket på skapar tryckkokare
 • Resurser och strategier
 • Vad händer när inte strategierna räcker?
 • Bemötande
 • Handlingsutrymme
 • Besvärliga raser/individer
 • Strategier och modeller för att bemöta hundar med problembeteenden.
 • Arbeta med förmågor,krav och förväntningar hos individen
 • Hur kan jag som hundägare visa större förståelse för min hund?
 • Interagera och kommunicera med annorlunda hundar

Lärare: Ingela Wik,legitimerad lärare och problemhundsutredare.

Omfattning: 2 dagar, 16 timmars undervisning

Kostnad: 1.195 kr+ moms/ deltagare

Utveckla din roll som instruktör

Arbetet som instruktör handlar om att möta och bemöta människor. Under den här helgen djupdyker vi i yrkesrollen som pedagog för hundägare. Hur ska man förhålla sig till sina kunder? Hur kan utveckla ett inkluderande arbetssätt och utöka sin kundkrets? Vad innebär perspektiv och förståelse i praktiken? Vi vänder och vrider på begreppen och omsätter vetenskap om lärande till praktiska redskap att ha i din kursverksamhet.

 • Trygga lärmiljöer
 • Specialpedagogik
 • Inkludering-ett sätt att bredda din kundkrets
 • Perspektiv och förståelse
 • Få hundägaren att växa
 • Bemötande av hund och ägare

Lärare: Ingela Wik,legitimerad lärare och problemhundsutredare.

Omfattning: 2 dagar, 16 timmars undervisning

Kostnad: 1.995 kr+ moms/ deltagare

Bollvallning för instruktörer

Många hundar av vallhundstyp har ett stort behov av att få utlopp för sina beteenden. Under den här 2 dagarsutbildningen utgår vi från vallning av boskap för att förstå och utforma ett alternativ för de hundar som inte har tillgång till riktig vallning. 

 • Fårvallning i teori och praktik
 • Vallhundarna och deras olika arbetssätt
 • Stresskontroll-hur kan vi hjälpa hunden att hantera situationen
 • Bollvallningens grunder
 • Bollvallning som satifisering
 • Upplägg för kurser i bollvallning
 • Upplägg för träningsgrupper i bollvallning

​Utbildningen startar vid 6 anmälda instruktörer. Boka mig att komma till er för att hålla utbildningen.

Kostnad: 2.200 kr + moms /deltagare

Work for fun KIDS

Work for fun KIDS är en vidareutbildning för dig som redan är instruktör. KIDS är utarbetad att passa dig som vill utbilda barn och ungdomar i mindre eller större grupper. Utbildningen är fördelad på 4 utbildningsdagar ( 9-17)

Inför och emellan utbildningsdagarna förbereds och genomförs  inlämningsuppgifter samt inläsning av litteratur. De flesta titlarna i utbildningens litteraturlista finns att låna på biblioteket.

 • Pedagogik och didaktik riktade till barn/ungdomar
 • Yrkesrollen
 • Etik och grundsyn
 • Barn och hund
 • Barn/ungdomar med speciella behov
 • Lägerverksamhet med barn/ungdomar
 • Kursupplägg med en yngre målgrupp
 • Verksamhet riktade till en yngre målgrupp
 • Ansvar och relationen till vårdnadshavare

​Utbildningen startar vid 6 anmälda instruktörer. Boka mig att komma till er för att hålla utbildningen.

Kostnad: 3.900 kr ex moms/deltagare

Omfattning: 4 dagar, 32 timmars undervisning.

 inlämningsuppgifter, självstudier ca 20 timmar

Utbildningsintyg lämnas ut vid genomförd utbildning under förutsättning att alla delarna är genomförda.

Pedagogik för instruktörer

Pedagogik för instruktörer är en helgutbildning (2 dagar) som riktar sig såväl till instruktörer under utbildning som redan etablerade instruktörer som vill ha nya infallsvinklar i sin roll som instruktör.

Yrkesrollen som instruktör är både utmanande och krävande. Hundvärlden är i ständig förändring och många hundägare anser sig vara experter i hunduppfostran. Tv-program och sociala medier når ut med sina budskap om hur hunden ska tränas.  Kort sagt så är dagens hundägare fullmatade med intryck från olika håll om hundträning när du möter dem i din yrkesroll som instruktör.

 • Pedagogiska utmaningar
 • Entreprenörskap
 • Sekundärpedagogik
 • Den komplexa yrkesrollen
 • Vetenskaplig grund & beprövad erfarenhet
 • Pedagogisk grundsyn
 • Koncept och utbud

Utbildningen startar vid 6 anmälda instruktörer. Boka mig att komma till er för att hålla utbildningen.

Kostnad: 2.200 kr ex. moms/ deltagare

Omfattning: 2 dagar, 16 timmars undervisning

Inspirationshelg för instruktörer

I denna helgutbildning lämnar vi över en del av innehållet till gruppen som bokar in oss. Konceptet går ut på att ni som instruktörer såväl nyutbildade som erfarna ska se er yrkesroll med nya ögon efter helgen. Vi arbetar både teoretiskt och praktiskt med hundar under helgen. Välj och kombinera ihop er egen inspirationshelg. Beroende på upplägg och hur många delar ni väljer att ta med,ju djupare hinner vi gå i respektive ämne. Vi rekommenderar 1-3 ämnen per helg.

Exempel på ämnen:

 • Lyft kursupplevelsen för deltagarna med genomtänkt didaktik
 • När leken får en viktig funktion för hunden
 • Raskunskap i kursverksamhet
 • Satifisering som ett redskap i yrkesrollen
 • Läsa hundspråk
 • När hundar utsätts för belastning
 • Roligheter i kursupplägg
 • Kursupplägg för specifika hundtyper
 • Blodspår som satifisering

​Bokas av grupper & föreningar som vill utveckla sin yrkesroll och svetsa samman instruktörsgänget. Helgen kan genomföras hos oss i Blädinge eller på annan ort.

Minst 6 deltagare per grupp.

Kostnad: 2.200 kr ex. moms / deltagare.